Main Menu
User Menu

Zvláštní tábory (osoblagy)

Special Camps / Особые лагеря

Zvláštní tábory (osoblagy)


Tyto zvláštní tábory byly zřízeny usnesením Rady ministrů SSSR z 21. února 1948. Jednalo se o subsoustavu nápravně pracovních táborů (NPT, gulagů) s ještě přísnějším režimem. Určeny byly pro vězně odsouzené podle paragrafu 58 trestního zákoníku, tj. pro velezradu, špionáž, diverzi, terorismus a další politické zločiny, ale také pro tzv. trockisty, pravičáky, menševiky, esery, anarchisty, nacionalisty, bílé emigranty a další protisovětské elementy či pro osoby s protisovětskými styky. Zvláštní tábory se zpravidla nacházely na území standardních NPT, ale byly od zbytku táborového celku izolované, měly vlastní velení a vlastní střežení, jež zabezpečovali příslušníci Vojsk Ministerstva státní bezpečnosti. Vedle těchto dvanácti táborů existovaly také tři zvláštní věznice ve Vladimiru, Alexandrovsku a Verchněuralsku. Tábory měly být podřízeny jen Hlavní správě táborů Ministerstva vnitra SSSR (GULAG MV SSSR), avšak některé z nich byly podřízeny i odvětvovým táborovým správám ministerstva.


V těchto táborech bylo také vězněno a k nucené práci zneužíváno mnoho tzv. agentů zahraničních rozvědek, tj. cizích státních příslušníků, včetně občanů Československa. Za všechny jmenujme např. armádního generála Sergeje Vojcechovského, který zahynul 4. dubna 1951 v Ozerlagu (zvláštní tábor č. 7). V době korejské války sem měli přibýt další Američané z řad válečných zajatců.


V březnu 1949 se v těchto táborech nacházelo 106 573 vězňů, maximálního stavu bylo dosaženo v roce 1952, kdy v nich bylo drženo 257 000 osob. V roce 1953 počet poklesl na 234 000 vězněných lidí. Od roku 1954 byly tábory postupně rušeny. Zvláštností bylo, že když byla v březnu 1953 Hlavní správa táborů převedena pod Ministerstvo spravedlnosti, zvláštních táborů se to nedotklo a zůstaly až do svého konce pod Ministerstvem vnitra.


Vězni těchto táborů byli zpravidla přidělováni na nejtěžší práce na speciálně určených pracovištích. Vězni měli vyšší limity využití pracovní síly a tvrdší podmínky pro osvobození z práce v případě onemocnění. Asi jedinou výhodou bylo to, že zde byli umístěni jen tzv. političtí vězni, což znamenalo, že ti zde nemohli být utlačováni nepolitickými vězni, což byl běžný jev v řadových NPT.Zdroje:
Bystrov, Vladimír: Průvodce říší zla, Academia, Praha 2006.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
URL : https://www.valka.cz/Zvlastni-tabory-osoblagy-t173731#515611Verze : 0
MOD
Přehled zvláštních táborůZvláštní tábor č.Krycí název zvláštního táboraDoba existence
Zvláštní tábor č. 1Minlag1948-1957
Zvláštní tábor č. 2Gorlag1948-1954
Zvláštní tábor č. 3Dubravlag1948-? *
Zvláštní tábor č. 4Stěplag1948-1956
Zvláštní tábor č. 5Běrlag1948-1954
Zvláštní tábor č. 6Rečlag1948-1954
Zvláštní tábor č. 7Ozerlag1948-? *
Zvláštní tábor č. 8Pesčanlag1949-1955
Zvláštní tábor č. 9Luglag1949-1951
Zvláštní tábor č. 10Kamyšlag1951-1954
Zvláštní tábor č. 11Dallag1952-1954
Zvláštní tábor č. 12Vodorazdělný tábor1952-1953* Fungovaly ještě v roce 1960Zdroje:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Zvlastni-tabory-osoblagy-t173731#515617Verze : 0
MOD