Main Menu
User Menu

Zvláštní jednotka 288 [1941-1942]

288th Special Unit

Sonderverband 288

     
Název:
Name:
Zvláštní jednotka 288
Originální název:
Original Name:
Sonderverband 288
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1942
Nástupce:
Successor:
Pluk tankových granátníků Afrika
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
24.07.1941-DD.09.1941 Postupim, Hohenlohe-Kaserne /

Velitel:
Commander:
24.07.1941-31.10.1942 Menton, Otto (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
jednotka Generálního štábu (Heerestruppe)
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939
https://de.metapedia.org/wiki/Sonderverband_288
www.axishistory.com
rommelsriposte.com
URL : https://www.valka.cz/Zvlastni-jednotka-288-1941-1942-t214551#602968Verze : 2
MOD
Pro zformování Zvláštní jednotky 288 o síle pluku bylo do Postupimi od června 1941 postupně převeleno celkem 2000 mužů určených pro boje v tropických oblastech, značná část z nich byli horští myslivci. Jednotka měla být nasazena v severní Africe a po překročení Suezského kanálu se plánovalo její působení v Iráku a Íránu, kde měla obsadit tamní ropná pole; a měla postoupit až do Indie. Z tohoto důvodu byli v jejích řadách odborníci na tropické lékařství, překladatelé znalí arabštiny (včetně 20 Arabů), perštiny, hindštiny, urdštiny a sanskrtu a speciální skupina pro stavbu ropných věží.
19. srpna 1941 byla jednotka posílena příslušníky Instrukčního pluku ke zvláštnímu použití 800 (30 důstojníků, 54 poddůstojníků a mužstva) a Německo-arabské instrukční roty (28 arabských poddůstojníků a mužstva).
Na přelomu září a října 1941 byla jednotka převelena k dalšímu výcviku do Řecka. Od poloviny listopadu byla postupně přepravena do severní Afriky a podílela se na bojích v Libyi. 31.10.1942 byla transformována na Pluk tankových granátníků Afrika.
rommelsriposte.com
https://de.metapedia.org/wiki/Sonderverband_288
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderverband_288
URL : https://www.valka.cz/Zvlastni-jednotka-288-1941-1942-t214551#602973Verze : 1
MOD
rukávová nášivka jednotky
de.metapedia.org
URL : https://www.valka.cz/Zvlastni-jednotka-288-1941-1942-t214551#602970Verze : 0
MOD
poddůstojnící Sonderverband 288, Atény, podzim 1941
de.metapedia.org
URL : https://www.valka.cz/Zvlastni-jednotka-288-1941-1942-t214551#602971Verze : 1
MOD