Main Menu
User Menu

>> Zkratky a pojmy k dějinám NDR

Slovníček východoněmeckých zkratek


Tento malý slovník má býti především pomůckou pro čtenáře životopisů východoněmeckých osobností zde na foru. Abych se nemusel (či jiný autor) rozepisovat u každé osoby s významem či překaldem jednotlivých zkratek, rozhodl jsem se je zkoncentrovat do jednoho fora, na něž povede odkaz z příslušných for jednotlivých protagonistů dějin NDR.


Protože mnozí protagonisté žili i v době nerozděleného Německa, slovníček obsahuje i některé zkratky jež se explicitně nevztahují k NDR.


Zatím nejde o finální versi. Postupně budu doplňovat.

 Zkratka 
 Německý význam 
 Český překlad (někdy ekvivalentem)  ABI
Arbeiter- und Bauern-Inspektion
Dělnická a rolnická inspekce


 ADN
Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (DDR)
Tisková agentura NDR


 BGL
Betriebsgewerkschaftsleitung
Vedení podnikových odborů


 CDU
Christlich-Demokratische Union
Křesťansko-demokratická unie


 CDUD
Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Křesťansko-demokratická unie Německa


 CSU
Christlich-Soziale Union
Křesťansko-sociální unie


 DBD
Demokratische Bauernpartei Deutschlands
Demokratická rolnická strana Německa


 DDP
Deutsche Demokratische Partei
Německá demokratická strana


 DEFA
Deutsche Film-AG (DDR)
Německý film a.s., NDR


 DFD
Demokratischer Frauenbund Deutschlands
Demokratický svaz německých žen


 DSF
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft
Společnost německo-sovětského přátelství


 DWK
Deutsche Wirtschaftskommission
Německá hospodářská komise


 EKD
Evangelische Kirche Deutschlands
Evangelická církev Německa


 FDGB
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund
Svobodný německý odborový svaz


 FDJ
Freie Deutsche Jugend
Svobodná německá mládež


 GEMA
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
Společnost na ochranu práv hudebních autorů


 GST
Gesellschaft für Sport und Technik
Společnost pro sport a techniku


 HO
(Staatliche) Handelsorganisation
Státní obchodní organizace


 KJVD
Kommunistischer Jugendverband Deutschlands
Svaz německé komunistické mládeže Kostufra
Kommunistische Studentenfraktion
Komunistická studentská frakce


 KPD
Kommunistische Partei Deutschlands
Komunistická strana Německa


 KPD/ML
Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-leninisten
Komunistická strana Německa/Marxisté-leninisté


 KPO
Kommunistische Partei-Opposition
Komunistická strana-Opozice


 KVP
Kasernierte Volkspolizei
Kasernovaná lidová policie


 LDP
Liberal-Demokratische Partei
Liberálně demokratická strana


 LDPD
Liberal-Demokratische Partei Deutschlands
Liberálně demokratická strana Německa


 LPG
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
Jednotné zemědělské družstvo


 MAS
Maschinen-Ausleih-Station
Strojní výpůjční stanice


 MfS
Ministerium für Staatssicherheit
Ministerstvo státní bezpečnosti


 MTS
Maschinen-Traktoren-Station
Strojní a traktorová stanice


 NDPD
National-Demokratische Partei Deutschlands
Národně demokratická strana Německa


 NÖSPL
Neues ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft
Nový ekonomický systém plánování a řízení národního hospodářství


 NVA
Nationale Volksarmee
Národní lidová armáda


 PGH
Produktionsgenossenschaft Handwerk
Výrobní družstvo řemeslníků


 SAG
Sowjetische Aktiengesellschaft
Sovětská akciová společnost


 SAP
Sozialistische Arbeiterpartei
Socialistická dělnická strana


 SBZ
Sowjetische Besatzungszone
Sovětská okupační správa


 SED
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Jednotná socialistická strana Německa


 SMA
Sowjetische Militäradministration
Sovjetská vojenská správa


 SMAD
Sowjetische Militäradministration in Deutschland
Sovětská vojenská správa v Německu


 SNB
Sowjetisches Nachrichtenbüro
Sovětská tisková agentura


 SP
Sozialistische Partei
Socialistická strana


 SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Sociálně demokratická strana Německa


 Stasi
Staatssicherheit
Státní bezpečnost


 USPD
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Nezávislá sociálně demokratická strana Německa


 VdgB
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe
Sdružení vzájemné rolnické pomoci


 VEB
Volkseigener Betrieb
národní podnik


 VVB
Vereinigung Volkseigener Betriebe
trust národních podniků


 VVN
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
Sdružení obětí nacistického režimu


 ZK
Zentralkomitee
Ústřední výborURL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-k-dejinam-NDR-t39713#151235Verze : 0
MOD