Main Menu
User Menu

Zkratky a pojmy - R

Zkratky a pojmy zacinajici na pismeno R
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-R-t14438#54478Verze : 0
MOD
R Rauchgerät přídavný startovací raketový motor
R and R rest and rehabilitation
r. pivt. rifled pivot gun
RAAF Royal Australian Air Force
RAC Royal Armoured Corps (UK Army)
RAC Royal Armoured Corps (UK Army)
RACD Royal Army Chaplains Department (UK Army)
RACD Royal Army Chaplains Department (UK Army)
RACMP Royal Australian Corps of Military Police
RADAR Radio detecting and recognition Rádiové vyhledávání a zjišťování (cílů)
RAF Royal Air Force
RAMC Royal Army Medical Corps
RAN Royal Australian Navy
RaO Radar Officer
RAO Regimental Administration Office (UK Army)
RAO Regimental Administration Office (UK Army)
RAPCAP Radar Picket Combat Air Patrol boj. hlídka nad loděmi předs. radarového průzkumu
RaT2/c Radar Technician 2nd class
Rb. Reihenbildkamera fotografická kamera
RBU РБУ-реактивная бомбометная установка (rus.) odpaľovacie zariadenie reaktívnych hlbinných bômb
RC revenue cutter
RCA The Royal Regiment of Canadian Artillery
RCAC Royal Canadian Armoured Corps
RCAF Royal Canadian Air Force
RCMP Royal Canadian Mounted Police (Kanadská Jízdní Policie)
RCN Royal Canadian Navy
RCS Revenue Cutter Service
RCS Royal Corps of Signals (UK Army)
RCS Royal Corps of Signals (UK Army)
recip3 reciprocating, triple expansion
Reg. Regulus missile system
Reichskriegsministerium Říšské ministerstvo války
Reklamefliegerabteilung letecký propagační oddíl
Reklamestaffel propagační letka
REM Radio Electrician Mate
REME Royal Electrical & Mechanical Engineers
REME Royal Electrical & Mechanical Engineers
Revi Reflexvisier reflexní zaměřovač
rf. rapid fire
RFC Royal Flying Corps Královský letecký sbor (Velká Británie WW 1, předchůdce RAF)
RFC Royal Flying Corps Královský letecký sbor (Velká Británie WW 1, předchůdce RAF)
RGB РГБ-pеактивная глубинная бомба (rus.) reaktívna hlbinná bomba
RHA Rolled Homogenous Armour(ang.) homogénny valcovaný pancier
RHQ Regimental Headquarters (UK Army)
RHQ Regimental Headquarters (UK Army)
Ridg Ridgeway Dynamo and Electric Co., Ridgeway, Pa.
Rich Richmond Locomotive Works, Richmond, Va.
RIM Ship launched / Aerial Intercept / Guided Missile or Drone z lode vypúšťaná protilietadlová riadená strela
RIOf Radio Intelligent Officer
Ritterkreuz Rytířský kříž
rkt. rocket launcher
RLB Reichsluftschutzbund Říšský letecký ochranný sbor = polovojenská letecká organizace založená 1933 jako letecká ochrana Německo v době, kdy Versailská úmluva zakazovala Německu budovat vojenské letectvo. Z tohoto pohledu Reichsluftschutzbund byl v podstatě systémovou obdobou pozemní polovojenské organizase SA-Sturmabteilung .Od r. 1935 byl z hlediska velení zcela podřízen nově vzniklé Luftwaffe a jako nevelká polovojenská nebojová složka se věnoval v systému leteckých sil výcviku, zachranným a vyhledávacím letům.Ve výcviku jej však zcela zastínily NSFK.V průběhu II.SV byl zařazen do protivzdušné obrany německých měst.Zanikl v r. 1945 spolu s pádem režimu, přesto však nebyl, vzhledem k tomu, že nepodléhal NSDAP ale Říšskému ministerstvu letectví, prohlášen za zločineckou organizaci.
RLC Royal Logistic Corps (UK Army)
RLC Royal Logistic Corps (UK Army)
RLM Reichsluftfahrtministerium Říšské ministerstvo letectví
RLM Reichsluftfahrtministerium Říšské ministerstvo letecké dopravy
RN Royal Navy
RNAS Royal Navy Air Service Letecká službá Královského námořnictva (Velká Británie WW 1, předchůdce RAF)
RNAS Royal Navy Air Service Letecká službá Královského námořnictva (Velká Británie WW 1, předchůdce RAF
RNN Royal Netherlands Navy
RNZAF Royal New Zealand Air Force
RNZAF Royal New Zealand Air Force
RNZN Royal New Zealand Navy
RNZNVR Royal New Zealand Naval Volunteer Reserve Divisions dobrovolnické námořní jednotky Nového Zélandu
Roach John Roach and Sons, Chester, Pa.
ROK Republic of Korea
ROKAF Republic of Korea Air Force
ROKAF Republic of Korea Air Force
RON squadron
ROTC Reserve Officer Training Corps
Rotte dvojice stíhacích letadel
RP Rescue Parties
RP Radar Picket
RPG Rocket Propelled Grenades
RPO Radiation Protection Officer
RRA Royal Regiment of Artillery (UK Army)
RRA Royal Regiment of Artillery (UK Army)
RSHA Reichssichertheitshauptamt Hlavní úřad pro bezpečnost říše
RSM Regimental Sergeant Major (UK Army)
RSM Regimental Sergeant Major (UK Army)
RTN Royal Thai Navy (ang.) Thajské kráľovské námorníctvo
RTR Royal Tank Regiment (UK Army)
RTR Royal Tank Regiment (UK Army)
RU Reciprocating (Skinner Unaflow)
Rüstsatz souprava vybavení či výzbroje
RVM Reichsverkehrsministerium Říšské ministerstvo dopravy
RWM Reichswehrministerium Říšské ministerstvo obrany

URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-R-t14438#208885Verze : 0
Řadová loď – základní námořní bojová jednotka 17. a 18. století. Její název je odvozen od bojového tvaru, ve kterém tyto lodě bojovaly. Lodě se před bitvou řadily do linie a potom v této řadě pluly jedna ze druhou. Takto uspořádané řady se pak k sobě přiblížily, pluly souběžně vedle sebe a tak spolu bojovaly. Řadové lodi byly nejsilnějšími jednotkami své doby - rozhodovaly tehdy o výsledku bitev. Jejich výtlak se pohyboval v rozmezí 600 – 2500 tun, délka 55 – 65 metrů a počet mužů posádky 600 – 900. Hlavní výzbroj tvořila děla, umístěná v bocích obvykle v několika řadách nad sebou. Počet dělových palub se pohyboval od dvou do tří a počet děl od 50 do 130. Na úrovni dělových palub byly na bohatě zdobených zádích prosklené galerie pro zlepšení osvětlení. Další zpravidla dvě děla byla obvykle umístěna na přídi a zádi, pro palbu vpřed a vzad.


Tvar trupu byl poměrně jednoduchý, v příčném průřezu se obvykle používal osvědčený tvar hrušky, přední i zadní kastel vybíhal většinou nad výšku horní paluby jen nepatrně.


Oplachtění řadových lodí bylo bohaté a účelné. Zpravidla šlo o trojstěžník, kde přední a hlavní stěžeň byly zprvu třídílné a zadní dvojdílný. Na předních dvou stěžních se napínaly lichoběžníkové plachty ve třech patrech nad sebou, na zadním stěžni byla lichoběžníková plachta pouze v horní části a pod ní byla plachta trojúhelníková tzv. latinská. Později se výška stožárů zvětšila přidáním ještě jedné čnělky, čímž se počet ráhen pro lichoběžníkové plachty na předních dvou stěžních zvýšil na čtyři a na zadním na dvě. Latinská plachta byla také časem nahrazena účinnější lichoběžníkovou vratiplachtou.


Přídě i zádě těchto kolosů byly zpravidla velmi bohatě zdobené i když časem z důvodu hospodárnosti ozdob ubylo. Ve druhé polovině 19. století (s příchodem ocelových lodí poháněných parou) termín řadová loď postupně zanikl a byl nahrazen názvem bitevní loď. V některých jazycích (např. v ruštině – linějnyj korabl) se označení řadová loď pro nejsilnější dělostřeleckou námořní jednotku (bitevní loď) používá dodnes.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-R-t14438#220408Verze : 0
MOD