Main Menu
User Menu

Ženijní prapor č. 014 [1914-1919]

Pionier-Bataillon Nr.14

Badisches Pionier-Bataillon Nr.14
Ženijný prápor (bádenský) č. 14


Dátum vzniku jednotky: 21.1.1850


Garnizóna: Kehl

Nadradené jednotky:

XIV. Armeekorps - 14. armádny zbor

Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Zenijni-prapor-c-014-1914-1919-t69540#244852Verze : 0
MOD