Main Menu
User Menu

Ženijní prapor 21 [1950-1950]

21st Engineer Battalion

     
Název:
Name:
Ženijní prapor 21
Originální název:
Original Name:
Ženijní prapor 21
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Ženijní prapor 18
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
21. ženijní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.11.1950-01.12.1950 I. sbor
Dislokace:
Deployed:
12.11.1950-01.12.1950 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
12.11.1950-01.12.1950 VÚ 4426 Komárno
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zenijni-prapor-21-1950-1950-t187128#544853Verze : 1
MOD