Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství v Čechách [1918-1919]

Land Military Command in Bohemia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství v Čechách
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství v Čechách
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.12.1918
Předchůdce:
Predecessor:
Vrchní vojenské velitelství
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1919
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.12.1918-05.06.1919 Ministerstvo národní obrany
05.06.1919-10.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
Dislokace:
Deployed:
18.12.1918-10.10.1919 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
18.12.1918-10.10.1919 Diviš, Jan (polní podmaršál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
18.12.1918-DD.12.1918 Hoppe, Viktor (podplukovník jezdectva)
00.12.1918-DD.08.1919
00.08.1919-10.10.1919 Gibiš, Hynek (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.01.1919-10.10.1919 Vojenský inspektorát Hradec Králové
14.01.1919-10.10.1919 Vojenský inspektorát Plzeň
14.01.1919-10.10.1919 Vojenský inspektorát Praha
14.01.1919-10.10.1919 Vojenský inspektorát České Budějovice
23.05.1919-10.10.1919 Zemský dělostřelecký inspektorát v Čechách
00.08.1919-10.10.1919 7. divise
01.09.1919-10.10.1919 Strojní a osvětlovací prapor
12.09.1919-15.10.1919 1. divise

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Praze
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-v-Cechach-1918-1919-t73370#389828Verze : 1
MOD