Main Menu
User Menu

Zeměbrana - rozkaz velitele skupiny č. 2006/01

Rozkaz velitele skupiny č. 2006/01Velitel hodnostní skupiny k.k. Landwehr vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce velitele. Jeho úkolem jest pomáhati veliteli skupiny při zajištění fungování hodnostní skupiny, jako například pomoc při sledování nároků uživatelů na udělení vyznamenání. Zástupce velitele má významné slovo při rozhodování o udělení vyznamenání, při rozhodování o zadání a při hodnocení výsledků soutěže či úkolů, při vyhlašování redakčního plánu a podobně.


Zájemci z řad členů naší hodnostní skupiny, jež jsou ochotni ujmouti se této funkce, nechť se ráčí hlásiti zde.
Velitel hodnostní skupiny
URL : https://www.valka.cz/Zemebrana-rozkaz-velitele-skupiny-c-2006-01-t48498#189034Verze : 0
MOD
Na popud diskuze o nových metálech a po zvážení situace nabízím dobrovolně svou pomoc při řízení agendy naší hodnostní skupiny.
URL : https://www.valka.cz/Zemebrana-rozkaz-velitele-skupiny-c-2006-01-t48498#215321Verze : 0
OK. Provedu změnu v nastavení skupiny.
URL : https://www.valka.cz/Zemebrana-rozkaz-velitele-skupiny-c-2006-01-t48498#215332Verze : 0
MOD