Main Menu
User Menu

Zeměbrana - Rozkaz velitele skupiny č. 2011/01 (vyznamenání)

Diskuse
Rozkaz velitele skupiny č. 2011/01Velitel hodnostní skupiny c.k. zeměbrana uděluje vyznamenání za zásluhy vykonané ve prospěch rozvoje rakouských, resp. rakousko-uherských podsekcí jednotlivých sekcí forum.valka.cz a za články na portálu valka.cz.


Velitel uděluje vyznamenání těmto uživatelům:Karel Oktábec
Pamětní mince
Záslužná medaile
Železný záslužný kříž
Železný záslužný kříž s korunkou
Stříbrný záslužný kříž
Stříbrný záslužný kříž s korunkou
Zlatý záslužný kříž
Zlatý záslužný kříž s korunkou
Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - bronzová
Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - bronzová s meči
Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - stříbrná
Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - stříbrná s meči
Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) – zlatá
Medaile c.k. zeměbrany
Válečná medaile


IR98
Stříbrný záslužný kříž
Vojenský služební odznak


Teodor
Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - bronzová s meči


Jiří Mašek
Stříbrný záslužný kříž s korunkou


c. i. František
Pamětní mince


Karaco
Záslužná medaile
Železný záslužný kříž


Bitaxe
Zlatý záslužný kříž


Jiří Fidler
Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - bronzová


Iver
Vojenský služební odznakDěkuji všem vyznamenaným za odvedenou práci a těším se na další příspěvky a články!


Svému zástupci děkuji za přípravu podkladů!!!FM RoBoT
P.S.:
Pokud by měl někdo pocit, že splnil požadavky na udělení a příslušné vyznamenání neobdržel, nechť se obrátí na Jiřího Maška, autora přehledu.
URL : https://www.valka.cz/Zemebrana-Rozkaz-velitele-skupiny-c-2011-01-vyznamenani-t112899#394492Verze : 0
MOD
Za udělená vyznamenání poslušně děkuji. Sloužím VÁLCE, především ovšem našemu stařičkému mocnáři Smiling Army
Lt. Oktábec
URL : https://www.valka.cz/Zemebrana-Rozkaz-velitele-skupiny-c-2011-01-vyznamenani-t112899#394555Verze : 0
MOD
I já gratuluji všem oceněným (i neoceněným, kteří se dočkají snad příště) za skvělou práci na příspěvcích Rakouska-Uherska na portálu www.valka.cz.
URL : https://www.valka.cz/Zemebrana-Rozkaz-velitele-skupiny-c-2011-01-vyznamenani-t112899#394589Verze : 0