Main Menu
User Menu

Země koruny Aragonské [1164-1516]

Corona d'Aragón / Corona de Aragón

     
Název:
Name:
Země koruny Aragonské
Originální název:
Original Name:
Corona d'Aragón / Corona de Aragón
Hlavní město:
Capital:
Itinerant
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků - Aragonie
()
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
250000 1) km2
Geografická poloha:
Location :
jihozápadní evropa, středomoří
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Navarrské království, Francouzské království, Kastilské království / Země koruny Kastilské
Vznik:
Independence:
DD.MM.1164 úniou Aragonského království a Barcelonského grófstva
Zánik:
Dissolution:
14.03.1516 na Španělské království (sloučením s Kastílii)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
aragónci, katalánci, kastilané
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) v roku 1443


Okrem Aragónie a Barcelony územie postupne zahŕňalo Království Mallorca, Království Valencia, Sicílske kráľovství a Neapolské království
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_of_Aragon
www.cojeco.cz
URL : https://www.valka.cz/Zeme-koruny-Aragonske-1164-1516-t118485#407641Verze : 0
MOD
Sardínsko-Korzické kráľovstvo


V roku 1297, počas konfliktu medzi rodmi Anjou a Aragon rozhodol pápež Bonifác VIII. o vytvorení Sardinsko-korzického kráľovstva z oboch rovnomenných ostrovov. Išlo síce iba o "papierové" kráľovstvo, nakoľko oba ostrovy už svojich pánov mali (oba ostrovy ovládala Janovská a Pisanská republika spolu s niekoľkými miestnymi vládcami), ale to nebránilo pápežovi vzniknuté léno udeliť Aragónskemu panovníkovi Jánovi II. Spravodlivému (Jaime II) ako náhradu za územné straty Sicílskeho kráľovstva na pevnine.


Reálnu moc nad Sardíniou začal aragónsky panovník získavať až o takmer 2 desaťročia neskôr, v roku 1324, keď sa Jánovi II. podarilo vybojovať územie okolo hlavného mesta Cagliari a druhého najväčšiho mesta Gallura z držby Republiky Pisa. V nasledujúcom období sa Aragóncom podarilo získať aj územia pod kontrolou poloautonómnej Republiky Sassari, ovládané Janovskou republikou a pokoriť miestnych vládcov z rodov Doria a Malaspina. Celý ostrov Sardínia sa pod Aragónsku kontrolu dostal v roku 1347.


Aragónskym vládcom sa ale nikdy nepodarilo získať kontrolu nad ostrovom Korzika a svoje snahy vzdali v roku 1479, keď z názvu tohto léna vypustili slovo Korzické.Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Zeme-koruny-Aragonske-1164-1516-t118485#634382Verze : 0
MOD
Sardínske kráľovstvo


Vzniklo v roku 1479, keď sa Aragónski panovníci vzdali nárokov na Korziku, ktorá im patrila z rozhodnutia pápeža Bonifáca VIII. z roku 1297. Kráľlovstvo ako také bolo integrálnou súčasťou Koruny Aragónskej a ako také sa v roku 1516 stalo súčasťou novovytvoreného Španielskeho kráľovstva.


Súčasťou Španielkeho kráľovstva bolo až do roku 1714, keď sa v dôsledku Utrechtského mieru ostrov stal súčasťou léna rakúskych Habsburgovcov, ale už 17.02.1720 bol ostrov Haagskym mierom postúpený Savojsku výmenou za Sicíliu.


Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Zeme-koruny-Aragonske-1164-1516-t118485#634383Verze : 0
MOD