Žehra

okr. Spišská Nová Ves
     
Název:
Name:
Žehra Zehra
Originální název:
Original Name:
Žehra
Další názvy:
Other Names:
Žehra: (1245) Sygura, (1297) Sygura, (1337) Villa de Sancto Spiritu, (1773) Zehra, (1808) Žehra; maďarsky Zsegra, Zsigra, nemecky Schigra.
Hodkovce: (1293) Hodcouch, (1452) Hodkocz, (1808) Hotkowce; maďarsky Hodkóc.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°58'46.66"N 20°47'28.74"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1245
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostol rímsko-katolícky ranogotický postavený po roku 1275, z 2. pol. 15. je klenba lode na str. pilier; v interieri sú gotické architektonické detaily, nástenné maľby z niektorých období prekryté na niektorých miestach vo viacerých vrstvách; najstaršie z pol.13. stor., ďaľšie z rokov okolo 1370, okolo 1400, z 1. tretiny a 2. pol. 15. stor. s bohatstvom tematických námetov. Na barokovom hlavnom oltári gotická socha z konca 15. stor., podobne gotické rezby v strednej časti bočných barokových oltárov, krstiteľnica z 13. storocia. Kostol je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


Hodkovce:
Zrúcaniny Spišského hradu prvýkrát spomínaný 1120– národná kultúrna pamiatka – najrozsiahlejšia hradná ruina na Slovensku. Vnútorné jadro horného hradu postavené po 1221; po 1243 vybudoval spišský prepošt, románsky palác horného hradu, do roku 1270 vznikla veľká okrúhla útočistná veža. Hrad bol v roku 1320-31 opravovaný, v 1370-80 pripojené z juhu nové veľké predhradie. V roku 1442 ho obsadilo a opravilo Jiskrove vojsko, vtedy zosilnili južnú bránu predbráním a priekopou; na južnej a západnej strane začali pre zhromažďovanie vojska stavať rozsiahle predhradie (dĺžka asi 200 m) so vstupnou vežou a dvoma ochrannými vežami neďaleko nej. V pol. 15. stor. na hornom hrade postavili nové obytné gotické budovy a okolo 1470 neskorogotickú kaplnku. Od pol. 16. stor. sa uskutočnili nové prestavby románskeho paláca, opevnenia a jeho veží, obytných budov horného hradu, neskôr v 17. stor. v predhradí stavba obydlia čeľade a maštalí. Ďaľšie opravy po 1639, od 1703 prešli majitelia hradu Csákyovci do Hodkoviec. Hrad bol obývaný do 1710; posádka ho opustila po požiari 1780. Od roku 1993 je hrad zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


Kaštieľ v Hodkovciach z roku 1703 s neskorobarokovou dispozíciou, 1780 bol znovupostavený, 1810-20 znovu upravený s archit. riešením terasovým franc. parkom, z 1860 nové krídlo (pôv. zariadenie kaštieľav Múzeu v Markušovciach).


Kaplnka z roku1803, neskôr neogoticky upravená; fragment gotického krídlového oltára.
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V polovici 19. stor. boli Hodkovce pričlenené k Žehre.
Pri obci sa nachádza travertínový komplex Dreveníka s početnými puklinovými jaskyňami a kameňonovitými roklinami.
-
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk ; www.spis.eu.sk/zehra
URL : https://www.valka.cz/Zehra-t125358#425705 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více