Main Menu
User Menu

Zdroje použité při tvorbě Přehledu útočné vozby

prohlášení, odkazy na zdroje a diskuse o monografiích

Diskuse
Co je "Přehled útočné vozby"


Záměrem zde zveřejněných prací je podchycení dějin československé útočné vozby z hlediska historie jednotlivého kusu. Stručně řečeno, jedná se o "životopis bojového vozidla". Předpokládáme, že budou popsána všechna vozidla, která měla vztah k československému území.


Předpokládáme, že jednotlivé studie Přehledu útočné vozby zmapují dějiny vozidel od jejich vyrobení až po jejich sešrotování. Předpokládáme, že v monografiích budou stručné informace o lidech, kteří přišli s touto technikou do styku. Předpokládáme, že přílohou monografií bude obrazová dokumentace popisovaného vozidla.


V současnosti máme představu o těchto tématických obdobích:


1914 až 1918 - bojová vozidla československých legií
1919 až 1939 - bojová vozidla československé branné moci
1939 až 1945 - bojová vozidla československé zahraniční armády
1939 až 1945 - bojová vozidla slovenské armády
1939 až 1945 - povstalecká vozidla v protektorátu Čechy a Morava
1945 až 1950 - bojová vozidla poválečné československé armády


Rozsah jednotlivých prácí je poplatný dostupnosti materiálů. Předpokládáme několik set monografií rozdělených do kapitol:


Obrněné automobily
Obrněné vlaky a drezíny
Samohybná děla
Tanky
Transportéry
Zajímavé prototypyMonografie jednoho vozu
Jedná se o cílený dokumentační směr, který vychází ze souhrnných studií, ale popisuje dějiny a vzhled jednotlivého kusu, od jeho vzniku až po jeho zánik. Vlastně se jedná o diverzifikaci systému souhrnných studií.


Bojová technika Československé lidové armády (ČSLA) je uvedena v jiné části našeho fóra.
URL : https://www.valka.cz/Zdroje-pouzite-pri-tvorbe-Prehledu-utocne-vozby-t56240#205047Verze : 0
MOD
Zdroje použité při tvorbě monografií Přehledu útočné vozby


Archivy a spisovny:
Archiv Difrologického klubu Praha
Kronika 1927-1928, Milovice, kopie rukopisu, originál tč. v soukromých rukou
Kronika praporu útočné vozby, Milovice, opis, originál tč. v soukromých rukou
soukromý archiv J. Koutného
Vojenský ústřední archiv Praha
zaniklý Podnikový archiv VHJ ČKD Praha n. p.
zaniklý tovární archiv ČKD Slaný n. p.
zaniklý archiv konstrukční kanceláře Praga n. p.


Studie knižní, časopisové a rukopisy:
František Adam: Pancierové vlaky v SNP, asi ATOM 1969, č. 11
Ivan Bajtoš (†): Tanky a tankisti v SNP, manuskript, Košice asi 1980
Ivan Bajtoš (†): História slovenského pluku útočnej vozby 1939-1944, manuskript, Košice 1987
Ivan Bajtoš (†), Jiří Tintěra: Metamorfozy Š-II-C, ARtMI 1990, č. 1
Joachim Baschin: Der Panzerkampfwagen 35 (t), Motorbuch Verlag & Tom Modellbau, Friedland 2001, ISBN 3-613-02130-7
Attila Bonhardt, Gyula Sárhidai, László Winkler: A Magyar Királyi Honvédség Fegyverzete, Zrinyi, Budapest asi 1992, ISBN 963-327-182-7
Jiří Fidler, Václav Sluka: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, Nakl. Libri, Praha 2006, ISBN 80-7277-256-2
Vladimír Francev: LT vz. 35 (Š-II-a), Historie a plastikové modelářství 1991, č. 6-7 a Speciál (1991)
Vladimír Francev: První tanky československé armády, Armádní technický magazín 1991, č. 10
Vladimír Francev: Československý obrněný automobil vzor 1927, Armádní technický magazín 1992, č. 1
Vladimír Francev: Bludné tanky ze Slaného, Historie a plastikové modelářství 1992, č. 7
Vladimír Francev: Slovenský lehký tank vzor 40, Historie a plastikové modelářství 1992, č. 11
Vladimír Francev: Tančík vzor 33 - československá úlitba dobové módě, Historie a plastikové modelářství 1993, č. 4
Vladimír Francev, Petr Moudrý: Československé tanky, obrněná auta, obrněné vlaky a drezíny 1918-1939, Ars-Arm, Praha 1993, ISBN 80-900833-5-
Vladimír Francev: Československý obrněný automobil vzor 30, Historie a plastikové modelářství 1994, č. 5
Vladimír Francev: V8H - tank který přišel pozdě, Historie a plastikové modelářství 1994, č. 6
Vladimír Francev: Československý lehký tank vz. 34, první úspěch domácí konstrukce, Historie a plastikové modelářství 1995, č. 2
Vladimír Francev: Malé tanky s okřídleným šípem, Historie a plastikové modelářství 1995, č. 4 a 5
Vladimír Francev: Plzeňský cestovatel - střední tank Škoda T-21, Historie a plastikové modelářství 1997, č. 2
Vladimír Francev, Charles Kliment: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles 1918-1948, Schiffer, Atglen 1997, ISBN 0-7643-0141-1
Vladimír Francev, Charles Kliment: Praga - LT vz. 38 - Pz. Kpfw. 38 (t), Nakl. MBI, Praha 1997, ISBN 80-902238-2-6
Vladimír Francev, Charles Kliment: Československá obrněná vozidla, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-06-3
Vladimír Francev: Słowacka broń pancerna 1939-44, Militaria 1999, č. 1
Vladimír Francev: Francouzské tanky Renault FT v československé armádě, Historie a plastikové modelářství 2003, č. 9
Vladimír Francev: Exportní tančíky Praga, Nakl. MBI, Praha 2004, ISBN 80-86524-08-6
Josef Herink (†), Jiří Tintěra: osobní poznámky 1960-1994
Josef Herink (†), Wolfgang Sawodny: Obrněné vlaky Rakouskouherska a jejich místo pobytu, překlad studie 1993
Marián Hronský, Jiří Tintěra: poznámky z osobních rozhovorů 2003-2004
Tomáš Jakl: Československé broněviky na Rusi, Historie a plastikové modelářství 2002, č. 1
Miloslav John (†), Walter Spielberger (†): Die Panzer-Kampfwagen 35(t) und 38(t) ...,, překlad studie 1985
Charles K. Kliment, Hilary L. Doyle: Czechoslovak Armoured Fighting Vehicles 1918-1945, Bellona, Watford 1979, ISBN 0-85242-628-3
Ladislav Kmeť: Pancierové vlaky v slovenskom národnom povstání, Železničář 1974, č. 15 a 16
Ladislav Kmeť: Povstalecké pancierové vlaky, ŽOS, Zvolen 1974, ISBN nemá
Ladislav Kmeť: Povstalecké pancierové vlaky, ATOM 1979, č. 8
Ladislav Kmeť: Povstalecké pancierové vlaky, Zápisník 1984, č. 18
Ladislav Kmeť: Povstalecký pancierový vlak, ATOM 1985, č. 8
Ladislav Kmeť: Povstalecké pancierové vlaky, Nakl. EM Design, Zvolen 1999, ISBN 80-968278-6-3
Pavel Lášek, Jan Vaněk: Obrněná drezína Tatra T18, Nakl. Corona, Praha 2003, ISBN 80-86116-05-0
Oldřich Pejs: Obrněná vozidla 5, vybrané kapitoly, Ares, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
Oldřich Pejs: Obrněná vozidla 6, vybrané kapitoly, Ares, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Pavel Pilař: Obrněný automobil Škoda PA-II, Historie a plastikové modelářství 1994, č. 10
Pavel Pilař: Tančíky ČKD - Praga řady AH-IV, Historie a plastikové modelářství 1996, č. 4
Pavel Pilař: První obrněné automobily zn. Škoda a Praga, Historie a plastikové modelářství 1997, č. 6
Pavel Pilař: Pásový transportér Votruba-Věchet, Historie a plastikové modelářství 1997, č. 11
Pavel Pilař: Improvizované obrněné automobily zn. Škoda, Historie a plastikové modelářství 1998, č. 2
Pavel Pilař: Obrněný automobil Škoda PA-III, Historie a plastikové modelářství 1998, č. 9 a 11
Pavel Pilař: Samohybná děla Škoda PÚV-6 a Praga T6D, Historie a plastikové modelářství 1998, č. 10
Pavel Pilař: Lehký tank Škoda SU (Š-II), Historie a plastikové modelářství 1998, č. 12
Pavel Pilař: Dělové obrněné transportéry Škoda LKMVP a Praga LKMVP, Historie a plastikové modelářství 1999, č. 3
Pavel Pilař: Obrněný automobil Škoda PA-I, Historie a plastikové modelářství 2000, č. 8
Pavel Pilař: Dělový obrněný automobil Škoda PA-II d, Historie a plastikové modelářství 2001, č. 5
Pavel Pilař: Československá kolopásová vozidla, Historie a plastikové modelářství 2001, č. 11
Pavel Pilař: Lehké tanky Škoda T-11, T-12 a T-13M, Historie a plastikové modelářství 2002, č. 2
Pavel Pilař: Obojživelný tank Praga F-4-H, Historie a plastikové modelářství 2002, č. 6
Pavel Pilař: Experimentální tanky Škoda ŠOT a ŠET, Historie a plastikové modelářství 2003, č. 12
Pavel Pilař: Střední tank Škoda-Praga ŠP-IIb, Historie a plastikové modelářství 2004, č. 2
Pavel Pilař: Lehké tanky Praga P-IIa a P-IIb, Historie a plastikové modelářství 2004, č. 6
Pavel Pilař: První projekty tanků značky Praga, Historie a plastikové modelářství 2005, č. 3
Wolfgang Sawodny: Die Panzerzüge Österreich-Ungarns und ihr Verbleib, Einsenbahn 1992, č. 2-4 a 6
Wolfgang Sawodny: Die Panzerzüge des Deutschen Reiches 1899-1945, EK-Verlag Freiburg 1996, ISBN 3-88255-678-1
Walter Spielberger (†): Die Panzer-Kampfwagen 35(t) und 38(t) und ihre Abarten einschliesslich der tschechoslowakischen Heeresmotorisierung, 1920-1945, Motorbuch Verlag, Stuttgart 1980, ISBN 3-87943-708-4
Pavel Šrámek: Reorganizace československé armády z roku 1933, Armády, technika, militaria 2003, č. 6
Jiří Tintěra: Osobní difrologické poznámky z let 1970-1990
Jiří Tintěra: Legionářské obrněné automobily, Historie a plastikové modelářství 1993, č. 10, str. 26-28
Jiří Tintěra: Legionářské obrněné automobily, vybrané kapitoly, manuskript, Praha 2003
Radomír Zavadil: Tank Tatra T-III, Historie a plastikové modelářství 1996, č. 12
Radomír Zavadil: Armored Vehicle Mk. 30, Zlínek No. 3, Vol. III (1996)
Radomír Zavadil: Obrněný automobil vz. 30, Tatra 72, pancéřový vůz, Zlínek č. 3, ročník III (1996)
Radomír Zavadil: Projekt tanku s otáčivou věží a pevným nástavkem z roku 1935, Historie a plastikové modelářství 2001, č. 10
Radomír Zavadil: Návrh přestavby běžných vozidel na vozidla bojová podle patentu Škodových závodů, Historie a plastikové modelářství 2003, č. 9
Radomír Zavadil: Obrněný automobil OA vz. 30, Nakl. Jakab, Nevojice 2005, ISBN 80-903637-1-7


Internet:
http://armor.kiev.ua/
https://www.valka.cz/
http://stef124.tripod.com/ ex http://oklop2.tripod.com/
http://utocnavozba.wz.cz/
http://www.achtungpanzer.com/ a http://www.achtungpanzer.bos.ru/
http://www.army.cz/
http://www.ebay.com/ a http://www.ebay.de/
http://www.forteg.cz/
http://www.chars-francais.net/
http://www.inet.hr/~deantolo/
http://www.tank.pivka.si/
http://www.vojenstvi.cz/ ex http://www.vojenstvi.kvalitne.cz/
http://www.worldwar2.ro/


Poznámka:
Mezi použitými materiály se také vyskytují fotografie z neidentifikovaných zdrojů, běžně kolující po internetu.
URL : https://www.valka.cz/Zdroje-pouzite-pri-tvorbe-Prehledu-utocne-vozby-t56240#205048Verze : 1
MOD
Vážení,
byla mi položena otázka: co je to armádní odstín. V dané chvíli, však na ni nemohu odpovědět. Vše je komplikováno hledáním vzorkovníku odstínů barev, který používala vojenská správa Republiky československé.


Vzorkovník pravděpodobně vznikl v třicátých letech minulého století a měl rozdílné názvosloví a číselné označení, než bylo používáno československými výrobci. Například, jeden, nebo dva materiály z ČKD, z třicátých let, mluví o tříbarevné camouflage s odstíny barev označenými jako: hněď 141, zeleň 169 a žluť 125.


Do doby, než se tato otázka objasní, bude v tabulce uveden nic neříkající (alibistický) odkaz na "armádní odstín".
URL : https://www.valka.cz/Zdroje-pouzite-pri-tvorbe-Prehledu-utocne-vozby-t56240#205054Verze : 0
MOD