Main Menu
User Menu

Zástupce Hlavního velitele pro Sibiř

Помощник Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики по Сибири


Rozkazem Revoluční vojenské rady republiky No.597/102 vznikla dne 20. dubna 1920 funkce zástupce Hlavního velitele pro Sibiř. Byl podřízen přímo Revoluční radě republiky, v operačních záležitostech Hlavnímu veliteli, byl člevem revoluční rady Sibiře.


Prameny:
https://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=120&sid=24123#refid24121
URL : https://www.valka.cz/Zastupce-Hlavniho-velitele-pro-Sibir-t46506#181725Verze : 0
Zástupci Hlavního velitele pro Sibiř byly podřízeny armády bojující na Sibiři, opevněné prostory a Západosibiřský a Východosibiřský vojenský okruh.
Rozkazem Revoluční vojenské rady republiky No.1153/225 ze dne 8. května 1922 byla funkce zástupce Hlavního velitele pro Sibiř přeměněna na funkci velitele vojsk na Sibiři.


zástupce Hlavního velitele pro Sibiř:
V. I. Šorin (duben 1920 - listopad 1920?)
N. N. Petin (leden 1921 - květen 1922)


Prameny:
guides.eastview.com
XPOHOC - www.hronos.km.ru.www
Graždanskaja vojna i vojennaja intervencija v SSSR - enciklopedija, Moskva 1983
URL : https://www.valka.cz/Zastupce-Hlavniho-velitele-pro-Sibir-t46506#189895Verze : 0