Main Menu
User Menu

Zastava Arms USA [2018- ]

     
Název:
Name:
Zastava Arms USA
Originální název:
Original Name:
Zastava Arms USA
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR Zastava Arms USA
Obory výroby:
Production Subjects:
firearms
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR Franklin Park, Illinois /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.2018
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://zastavaarmsusa.com/

URL : https://www.valka.cz/Zastava-Arms-USA-2018-t236158#652789Verze : 1
MOD