Main Menu
User Menu

Zásobovací prapor č.016 [1914-1919]

Train-Bataillon Nr.16

Lothringisches Train-Bataillon Nr.16
Zásobovací prápor (lotrinský) č. 16


Dátum vzniku jednotky: 28.7.1890Garnizóna: Saarlouis


Nadradené jednotky:


XVI. Armeekorps – 16. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-prapor-c-016-1914-1919-t69893#246030Verze : 0
MOD