Main Menu
User Menu

Zásobovací prapor č.015 [1914-1919]

Train-Bataillon Nr.15

Elsässisches Train-Bataillon Nr.15
Zásobovací prápor (alsaský) č. 15

Dátum vzniku jednotky:
19.5.1871Garnizóna: Štrasburg (Francúzsko)

Nadradené jednotky:XV. Armeekorps – 15. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-prapor-c-015-1914-1919-t69892#246029Verze : 0
MOD