Main Menu
User Menu

Zásobovací prapor č. 014 [1914-1919]

Train-Bataillon Nr.14

Badisches Train-Bataillon Nr.14
Zásobovací prápor (bádensky) č. 14


Dátum vzniku jednotky: 24.10.1864Garnizóna: Durlach

Nadradené jednotky:XIV. Armeekorps – 14. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-prapor-c-014-1914-1919-t69891#246028Verze : 0
MOD