Main Menu
User Menu

Zásobovací prapor č. 004 [1914-1919]

Train-Bataillon Nr.4

Magdeburgisches Train-Bataillon Nr.4
Zásobovací prápor (magdeburský) č. 4

Dátum vzniku jednotky:
21.4.1853


Garnizóna: Magdeburg

Nadradené jednotky:


IV. Armeekorps - 4. armádny zbor

Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-prapor-c-004-1914-1919-t69848#245892Verze : 0
MOD