Main Menu
User Menu

Záslužná medaile z roku 1849

Medal of Merit of the State and City of Roma

.
Tato městská záslužná medaile má původ svého vzniku v roce 1849, neboť vzniká v době římské republiky, která trvala pouze od 9.února 1849 do její porážky francouzskou a dále rakouskou, neapolskou a španělskou armádou dne 2. července 1849. Giuseppe Mazzini a Giuseppe Garibaldi dokázali z počátku vzdorovat francouzské armádě, ale po příchodu dalších jednotek Rakouska a Španělska bojové střety a samotné tažení prohráli a celkem zbaběle prchli, opustili své věrné vojáky a odešli z Říma.


Mazziny pocházel ze severního piemontského království, kde se jako přesvědčený republikán dostal do sporu s královskými úředníky, byl šikanován, vyslýchán a nakonec uvězněn. Z vězení se odebral do Švýcarska. Podařilo se mu navázat kontakty s republikány v Římě, zjistil, že dokonce Církevní papežský stát koketuje s myšlenkou republiky a tak se vypravil do Říma a v počátku souhlasil i s názory tehdejšího papeže Pia IX.


Dalším vůdcem a revolucionářem je Giuseppe Garibaldi, který byl v letech 1833-1834 jako vůdce demokratického křídla risorgimentu zatčen a odsouzen k smrti. Po úspěšném útěku z vězení uprchl do Jižní Ameriky, prý bojoval po boku republikánů v Uruguaye. V roce 1849 se vrací zpět do Evropy a spěchá do Říma, neboť jej láká myšlenka republiky a případné spojení Církevního papežského státu s Piemontem. Garibaldiho Republikánské jednotky tvrdě bojovaly proti nastupující francouzské armádě generála Oudinota, ale proti rakouské armádě a armádě španělské, která přicházela od moře neměl šanci na vítězství. Oba revolucionáři uprchli nestarajíce se o své vojáky. Byli to oni dva, kteří se podíleli na tvorbě republikánských medailí, které byly v této době v malém množství raženy a uděleny.Zajímavou je bronzová kruhová medaile v průměru 30 mm s kolmo postaveným ouškem. Vlastní ouško má rozměr 7,5 mm. Síla medaile je 3 mm, oba okraje na lícové i rubní straně jsou ostře zvýšeny. V celé ploše medaile je umístěna římská vlčice, která stojí na piedestalu. Vlčice je zobrazena z levé strany s hlavou směrem na stranu pravou. Pod tělem vlčice jsou dva malí chlapci a to dle pověsti Romulus a Remus, které vlčice kojí svým mlékem. Vlčice s dětmi stojí na obdélníkovém kamenem stolci. Na přední ploše tohoto stolce je umístěn nápis: S.P.Q.R. (SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS (Senát a lid římský)


Rubní strana medaile má také zvýšený okraj. Medaile má ve svém středu v ploše ve dvou řádcích nápis: AL/MERITO (Za zásluhu).
Nad horním písmenem je maličká pětilistová květinka a dole stejná, jen mírně větší. Při samém okraji se nachází dubový věnec tvořený dvěma dole svázanými větvemi. Stuha je průvlečná, v šířce 34 mm tvořená žlutým a červeným pruhem. Medaile se nepředpisově nosila i na stuze medaile „Sjednocení Itálie“ vydané v roce 1857 králem Viktorem Emanuelem II.

Literatura:
GUADAGNINI, Enrico: Origine Degli Oddáni Cavallereschi, Venezia, 1925
MĚŘIČKA, Václav: Vzácná republikánská medaile z roku 1849, DP, 1996
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-medaile-z-roku-1849-t84790#312479Verze : 0
     
Název:
Name:
Záslužná medaile z roku 1849
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
GUADAGNINI, Enrico: Origine Degli Oddáni Cavallereschi, Venezia, 1925
MĚŘIČKA, Václav: Vzácná republikánská medaile z roku 1849, DP, 1996
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-medaile-z-roku-1849-t84790#412349Verze : 0
     
Název:
Name:
Záslužná medaile z roku 1849
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Zajímavou je bronzová kruhová medaile v průměru 30 mm s kolmo postaveným ouškem. Vlastní ouško má rozměr 7,5 mm. Síla medaile je 3 mm, oba okraje na lícové i rubní straně jsou ostře zvýšeny. V celé ploše medaile je umístěna římská vlčice, která stojí na piedestalu. Vlčice je zobrazena z levé strany s hlavou směrem na stranu pravou. Pod tělem vlčice jsou dva malí chlapci a to dle pověsti Romulus a Remus, které vlčice kojí svým mlékem. Vlčice s dětmi stojí na obdélníkovém kamenem stolci. Na přední ploše tohoto stolce je umístěn nápis: S.P.Q.R. (SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS (Senát a lid římský)


Rubní strana medaile má také zvýšený okraj. Medaile má ve svém středu v ploše ve dvou řádcích nápis: AL/MERITO (Za zásluhu).
Nad horním písmenem je maličká pětilistová květinka a dole stejná, jen mírně větší. Při samém okraji se nachází dubový věnec tvořený dvěma dole svázanými větvemi.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
GUADAGNINI, Enrico: Origine Degli Oddáni Cavallereschi, Venezia, 1925
MĚŘIČKA, Václav: Vzácná republikánská medaile z roku 1849, DP, 1996
URL : https://www.valka.cz/Zasluzna-medaile-z-roku-1849-t84790#412352Verze : 0