Main Menu
User Menu

Záruba, František: Hradní kaple I. doba přemyslovská

     
Název knihy:
Name of the book:
Hradní kaple I. doba přemyslovská
Autor:
Author:
František Záruba
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta
Rok vydání:
Year of Publication:
2014
Počet stran :
Pages:
294
ISBN10:
ISBN10:
978-80-7422-335-8
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
-
Obsah:
Content:
-
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Zaruba-Frantisek-Hradni-kaple-I-doba-premyslovska-t184286#537950Verze : 0
Kniha Františka Záruby „Hradní kaple : I. doba přemyslovská“ je první částí jeho trojdílného díla o hradních kaplích v Čechách (bez některých oblastí) o období od 13. do 16. století. Tomu odpovídá i celková koncepce, kdy jsme v prvním díle uvedeni do celkové problematiky a prostor je také věnován historii bádání. Autor také nastiňuje celou třídílnou sérii. V knize naopak chybí typologické zhodnocení, které je k dispozici až ve třetím díle. Tento přístup je však, pakliže je člověk nezasvěcen nebo nemá k dispozici všechny díly poněkud na škodu, jelikož zvláště laik, či i začínající amatérský badatel/zájemce, zde musí zákonitě postrádat vysvětlující slovník pojmů, kterých je v knize celá řada. Dalším problémem se mi jeví převažující absence celkových plánů hradů. Autor se totiž zaměřuje zvláště na kaple a tak zatímco o historii či základním vývoji hradu, jakož i o situování kaple v rámci hradního tělesa se v textu dozvíme relativně hodně, tak celkové architektonické plány většinou chybí. Toto se však dá nahradit, pakliže člověk vlastní např. „Ilustrovanou encyklopedii českých hradů“ od Tomáše Durdíka. Fotografická dokumentace oproti tomu někdy znázorňuje i celé hrady. Jak autor sám podotýká, prakticky se nezaobírá malířskou výzdobou, ani vybavením a podobou oltářů. Bohužel v knize se vyskytují i některé chyby (např. letopočet 125, kdy se ve skutečnosti nejedná o rok 125, ale o datum v rozmezí 1250-1259), které lze připsat jak na vrub autora, tak eventuálně technickým problémům při přípravě knihy do tisku, což její hodnotu poněkud snižuje, nicméně ne však zásadně. Bohaté jsou černobílé obrazové přílohy, které jsou zařazeny průběžně v textu a obsahuje převážně fotografie a také plány, poněkud méně je historických vyobrazení hradů.


Publikace formátu přibližně A5, má 294 stran. Po obsahu, úvodu a přehledu bádání se autor dále věnuje počátkům vrcholně středověkých hradních kaplí. Tedy zaobírá se okrajově vývojem takových sídel, jako jsou Starý Plzenec, Budeč, Kouřim, Vyšehrad a počátkem prvních opravdových hradů. Následuje popis jednotlivých hradních kaplí do poloviny 13. století. Nicméně začíná hned výjimkou a to románskou kaplí Všech svatých na Pražském hradě, jejíž vznik spadá již do 12. století. Dále se zaobírá kaplemi na hradech ve Velešíně, Landštejně, Týnci nad Sázavou, Lokti, Blatné a v závěru pak kaplemi králů a císařů Svaté říše římské. Rozsah kapitol věnujících se jednotlivým hradním kaplím se liší od stavu jejich zachovalosti, množství historických zpráv či třeba dle množství přestaveb. Následně pokračuje raně gotickými hradními kaplemi od druhé poloviny 13. století. Zde se ze začátku zaobírá hlavně Sainte-Chapelle v Paříži, dále pak raně gotickými kaplemi na hradech českých králů. Následuje opět řada hradů – Jindřichův Hradec, Zvíkov, Písek, Houska, Myšenec, Křivoklát, Hluboká nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, Chrudim, Bezděz, Nižbor a Osek / Rýzmburk. Dále rozebírá kaple na biskupských hradech – Biskupský palác na Pražském hradě, Roudnice nad Labem, Horšovský Týn a Biskupský dvůr na Malé Straně v Praze. Následuje část věnující se počátkům hradních kaplí na šlechtických hradech. Popsány jsou hrad u Čtyřkol, Český Šternberk a Okoř. S ohledem na blízkou spjatost přímo s hradními kaplemi, se zaobírá kaplany a nadáním kaplí. Následuje závěrečné shrnutí, po něm poměrně rozsáhlý poznámkový aparát a ještě rozsáhlejší německé resumé. Poměrně objemné jsou i prameny a použitá literatura. Nakonec knihu uzavírá seznam vyobrazení a rejstřík lokalit.
URL : https://www.valka.cz/Zaruba-Frantisek-Hradni-kaple-I-doba-premyslovska-t184286#537951Verze : 0