Main Menu
User Menu

Žarnovický, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Žarnovický
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Žarnovický
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Úradu logistického zabezpečenia
- veliteľ Brigády bojového zabezpečenia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Zarnovicky-Jan-t225922#628797Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Žarnovický
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Žarnovický
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.2012-01.11.2013 Velitel : Společná logistická podpůrná skupina
01.11.2013-31.01.2014 Velitel : Trenčín, Kasárna Slovenského národního povstáni
01.11.2013-01.02.2014 Velitel : Brigáda bojového zabezpečení
01.02.2014-28.02.2018 Velitel : Úřad logistického zabezpečení
01.02.2014-28.02.2018 Velitel : Trenčín, Kasárna kpt. Nálepku
DD.MM.RRRR-31.10.2013 Velitel : Trenčín, Kasárna kpt. Nálepku

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa, Spoločná logistická podporná skupina
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR pridelenec obrany, Francúzska republika
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Zarnovicky-Jan-t225922#628798Verze : 0
MOD