Main Menu
User Menu
Reklama

Zápis z valné hromady č. 1

konané dne 22.11.2008

Diskuse
Na základě schválených stanov Občanského sdružení valka.cz byla na 22.11.2008 svolána první, ustavující valná hromada, která se konala od 12.00 v restauraci hotelu Oya v Praze 4.

Prvním bodem jednání bylo přijetí prvních členů sdružení, kterých bylo přítomno celkem 9.

Následovala volba orgánů sdružení :

Předsedou sdružení byl zvolen

Radek Havelka
Lešany 63
277 51 Nelahozeves

email : havelka@valka.cz


jednohlasně.

Do Rady sdružení byli zvoleni

František Aubrecht
Jiří Fidler
Radek Panchartek
Jiří Tintěra

jednohlasně.

Valná hromada dále odhlasovala výši členských poplatku v minimální výši 600 Kč / 24 Eur za rok, první členské poplatky budou vybírány od 1.1.2009 (členové mohou formou členského poplatku vložit i částku vyšší, dle vlastního uvážení).

Byla diskutována možnost registrace občanského sdružení jako plátce DPH s ohledem na budoucí aktivity.

Občanské sdružení převezme od soukromého subjektu (Radek Havelka) poplatek za připojení severu, na kterém je umístěna doména valka.cz, formou přefakturace těchto nákladů.

Přihlášky do sdružení bude možné podávat jak v písemné formě, tak elektronicky, obratem bude žadatel vyrozuměn o rozhodnutí Rady o jeho přijetí či nepřijetí.

Dále proběhla diskuse k projektům, ktere by se měly jako první hradit z rozpočtu sdružení, nad rámec zajištění provozu a rozvoje valka.cz.

Jako první budou spuštěny projekty směřující k zmapování aktuálně vydávané vojensko-historické literatury vycházející v České a Slovenské republice. Cílem je pokrýt anotacemi veškerou produkci českých i slovenských vydavelů a poskytnout tak čtenářům valka.cz přehled o této literatuře. Obdobným způsobem budeme monitorovat i časopisy. Diskutována možnost spolupráce s jednotlivými vydavateli i rozšíření stávajících spoluprací a kontaktů.

Další projekty budou realizovány s ohledem na časové i finanční možnosti sdružení.

První valná hromada Občanského sdružení valka.cz byla ukončena v 21.30.

PS. Kromě devíti zakládajících členů sdružení bylo Radou sdružení po skončení valné hromady přijato za členy sdružení přijato dalších 9 osob, toho času má tedy sdružení celkem 18 členů.
URL : https://www.valka.cz/Zapis-z-valne-hromady-c-1-t77964#287233Verze : 0
MOD
Reklama