Main Menu
User Menu

Západoslovenská skupina [1921-1921]

Western Slovakian Group

     
Název:
Name:
Západoslovenská skupina
Originální název:
Original Name:
Západoslovenská skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.10.1921
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Datum zániku:
Disbanded:
10.11.1921
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.10.1921-10.11.1921 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
27.10.1921-10.11.1921 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.10.1921-10.11.1921 Fournier, Pierre-Victor (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.10.1921-10.11.1921 Castella, Pascal-Marie-Léon-Pierre (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.10.1921-10.11.1921 10. divise
27.10.1921-10.11.1921 3. jezdecká brigáda
27.10.1921-10.11.1921 9. divise
27.10.1921-10.11.1921 Velitelství dělostřelectva západoslovenské skupiny
27.10.1921-10.11.1921 Vozatajský prapor 4
27.10.1921-10.11.1921 Ženijní pluk 3
27.10.1921-10.11.1921 Ženijní pluk 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
URL : https://www.valka.cz/Zapadoslovenska-skupina-1921-1921-t120618#413750Verze : 1
MOD