Main Menu
User Menu

Západní vojenský okruh [1969-1992]

Western Military District

     
Název:
Name:
Západní vojenský okruh
Originální název:
Original Name:
Západní vojenský okruh
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenské velitelství Západ
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-29.06.1990 Ministerstvo národní obrany
29.06.1990-01.01.1992 Federální ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.01.1992 Tábor, ? /
Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.10.1971 Valo, Vasil (Generálporučík)
00.10.1971-01.05.1975 Veselý, František (Generálporučík)
01.05.1975-DD.10.1985 Veselý, František (Generálplukovník)
00.10.1985-01.05.1987 Vacek, Miloslav (Generálporučík)
01.05.1987-13.10.1987 Vacek, Miloslav (Generálplukovník)
13.10.1987-DD.02.1990 Zachariáš, Mojmír (Generálporučík)
DD.02.1990-01.01.1992 Grohman, Václav (Generálporučík)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1969-DD.10.1973 Čepický, Josef (Generálmajor)
DD.10.1973-01.05.1975 Václavík, Milán (Generálmajor)
01.05.1975-DD.09.1983 Václavík, Milán (Generálporučík)
DD.09.1983-DD.10.1985 Vacek, Miloslav (Generálporučík)
DD.09.1983-DD.MM.1986 Rygál, Florián (Generálporučík)
DD.MM.1986-01.10.1987 Zachariáš, Mojmír (Generálmajor)
01.10.1987-DD.10.1987 Zachariáš, Mojmír (Generálporučík)
DD.MM.1987-01.10.1989 Podešva, František (Generálmajor)
01.10.1989-DD.MM.1989 Podešva, František (Generálporučík)
DD.MM.1989-DD.MM.1990 Grohmann, Václav (Generálporučík)
DD.MM.1990-01.10.1990 Holub, Karel (Generálmajor)
01.10.1990-DD.MM.1991 Holub, Karel (Generálporučík)
DD.MM.1991-01.01.1992 Staněk, Jan (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1969-01.12.1991 1. armáda
01.09.1969-31.12.1984 1. automobilní brigáda
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhová základna PHM
01.09.1969-31.12.1989 1. okruhový automobilní sklad
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhový chemický sklad
01.09.1969-31.12.1989 1. okruhový sklad politicko-osvětových prostředků
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhový sklad proviantního materiálu
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhový sklad ubytovacího a stavebního materiálu
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhový sklad výstrojního materiálu
01.09.1969-31.10.1991 1. okruhový spojovací sklad a opravna
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhový tankový sklad
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhový zdravotnický sklad
01.09.1969-01.01.1992 1. okruhový ženijní sklad
01.09.1969-01.09.1976 11. dělostřelecká základna
01.09.1969-31.12.1984 2. automobilní brigáda
01.09.1969-01.09.1977 2. prapor pásových samohybných soulodí
01.09.1969-31.12.1991 2. provozní pluk
01.09.1969-31.10.1986 2. radiotechnický pluk
01.09.1969-01.01.1992 2. výzbrojní základna
01.09.1969-31.10.1986 201. protiletadlový pluk
01.09.1969-01.01.1992 21. silniční mostní technická základna
01.09.1969-01.09.1976 22. výsadkový pluk
01.09.1969-01.01.1992 247. provozní prapor
01.09.1969-01.04.1992 3. automobilní brigáda
01.09.1969-31.08.1974 3. letecká technická opravna
01.09.1969-31.10.1987 3. tanková základna
01.09.1969-31.10.1992 32. silniční brigáda
01.09.1969-01.09.1976 331. těžká dělostřelecká brigáda
01.09.1969-01.12.1991 4. armáda
01.09.1969-31.10.1987 4. tanková základna
01.09.1969-01.09.1974 40. spojovací letka
01.09.1969-01.11.1991 41. samostatný dělostřelecký oddíl
01.09.1969-01.09.1976 5. silniční brigáda
01.09.1969-31.10.1982 5. spojovací pluk
01.09.1969-01.11.1982 52. kabelosměrný pluk
01.09.1969-31.10.1982 59. pluk směrových stanic
01.09.1969-01.01.1992 6. radiotechnická brigáda
01.09.1969-31.12.1991 6. strážní prapor
01.09.1969-01.11.1985 60. spojovací prapor
01.09.1969-01.09.1977 7. silniční mostní brigáda
01.09.1969-31.10.1986 73. pontonový pluk
01.09.1969-01.01.1992 Zpravodajská správa Západního vojenského okruhu
DD.MM.1969-01.01.1992 3. radiační středisko
01.08.1974-01.11.1991 7. dělostřelecká divize
01.09.1974-01.01.1976 103. silniční stavební prapor
01.09.1974-01.01.1976 104. silniční stavební prapor
01.09.1974-01.09.1976 6. radiotechnický pluk
01.09.1975-31.10.1991 10. protiletadlová raketová technická základna
01.09.1976-31.10.1986 21. dělostřelecká základna
01.09.1976-31.10.1986 31. dělostřelecká základna
01.09.1976-01.11.1991 311. těžká dělostřelecká brigáda
01.09.1976-31.10.1991 82. protiletadlová raketová brigáda
01.10.1976-31.10.1991 1. pluk civilní obrany
01.10.1976-31.10.1991 4. pluk civilní obrany
01.10.1976-31.10.1991 7. pluk civilní obrany
01.09.1977-01.01.1992 102. brigáda chemické ochrany
01.09.1977-01.01.1992 7. ženijní silniční mostní brigáda
01.09.1978-31.12.1984 103. automobilní pluk
DD.11.1981-31.12.1992 1. smíšený pluk REB
01.10.1982-01.01.1992 52. spojovací brigáda dálkových spojů
31.10.1982-01.01.1992 5. spojovací brigáda
31.10.1982-01.01.1992 59. brigáda směrových stanic
31.12.1984-01.01.1992 1. automobilní brigáda
31.12.1984-01.01.1992 11. brigáda materiálního zabezpečení
31.12.1984-01.01.1992 21. brigáda materiálního zabezpečení
01.11.1985-01.12.1991 3. letecká vojsková opravna
01.11.1985-01.12.1991 7. radiotechnická brigáda zvláštního určení
31.10.1986-01.01.1992 10. pontonová brigáda
31.10.1986-31.10.1989 11. dělostřelecká základna
DD.MM.1986-DD.MM.1991 311. samostatný výcvikový tankový prapor
01.10.1987-30.09.1989 71. úderný výsadkový prapor
31.10.1987-01.01.1992 11. pluk oprav tankové techniky
31.10.1987-01.11.1991 15. vrtulníkový odřad
31.10.1987-01.11.1991 31. smíšená letka velení a průzkumu
31.10.1987-01.11.1991 9. vrtulníkový odřad
31.10.1989-31.10.1991 31. dělostřelecká základna
31.12.1989-01.01.1992 62. ústřední automobilní sklad
01.01.1990-01.01.1992 1. okruhový automobilní sklad
01.10.1991-31.12.1991 21. vojenský záchranný pluk civilní obrany
31.10.1991-01.01.1992 11. ženijní brigáda
31.10.1991-01.01.1992 19. motostřelecká divize
31.10.1991-01.01.1992 2. vojenský záchranný pluk civilní obrany
31.10.1991-01.01.1992 3. spojovací brigáda
01.11.1991-31.12.1991 1. spojovací pluk
01.11.1991-31.12.1991 1. vojenský záchranný pluk civilní obrany
01.11.1991-31.12.1991 11. vojenský záchranný pluk civilní obrany
01.11.1991-01.01.1992 2. mechanizovaná divize
01.11.1991-01.01.1992 4. skladová základna
01.11.1991-31.12.1991 71. prapor rychlého nasazení
01.11.1991-01.01.1992 9. tanková divize
30.11.1991-31.12.1991 1. dělostřelecká brigáda
30.11.1991-01.01.1992 11. protitankový oddíl
30.11.1991-01.01.1992 21. protitankový oddíl
30.11.1991-01.01.1992 3. dělostřelecká brigáda
30.11.1991-01.01.1992 31. protitankový oddíl
01.12.1991-01.01.1992 1. brigáda materiálního zabezpečení
01.12.1991-01.11.1991 1. letka velení a průzkumu
01.12.1991-01.01.1992 1. tanková divize
01.12.1991-01.01.1992 1. ženijní brigáda
01.12.1991-01.01.1992 103. sklad chemického materiálu
01.12.1991-01.01.1992 105. sklad chemického materiálu
01.12.1991-01.01.1992 11. silniční prapor
01.12.1991-01.01.1992 15. pěší divize
01.12.1991-01.01.1992 20. mechanizovaná divize
01.12.1991-01.01.1992 3. mechanizovaná divize
01.12.1991-01.01.1992 34. pojízdná spojovací opravna
01.12.1991-01.01.1992 4. brigáda materiálního zabezpečení
01.12.1991-01.11.1991 52. letka velení a průzkumu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 313. samostatný výcvikový tankový prapor

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (Západní vojenský okruh)
URL : https://www.valka.cz/Zapadni-vojensky-okruh-1969-1992-t74702#406368Verze : 4
MOD