Main Menu
User Menu

Zákopnicko-plynové družstvo jezdeckého pluku [1939-1939]

Drużyna pioniersko-gazowa pułku kawalerii/Pioneer and Gassy Squad of Cavalry Regiment

zákopnicko-plynové družstvo – drużyna pioniersko-gazowa – pioneer and gassy squad
Bylo vojskovou setninou jezdectva jako součást jezdeckého pluku. Mělo zajišťovat ženijní a protichemickou činnost. Družstvo bylo podřízeno zbrojnímu a plynovému důstojníkovi pluku. V některých plucích byla při mobilizaci tato funkce rozdělena na dva důstojníky – zbrojního a plynového. V tomto případě bylo podřízeno plynovému důstojníkovi.
Jeho hospodářskou základnou byla pomocná eskadrona pluku.


Po mobilizaci mělo následující pravděpodobné tabulkové stavy stavy:


Tabulkové počty družstva (etat drużyny) Počet (ilość)
total number of squad number
důstojníci (oficerowie) 0
officers 0
poddůstojníci (podoficerowie) 1
noncommissioned officers 1
zákopníci (pionierzy) 11
pioneers 11
vozkové (woźnice) 2
coachmen 2
karabina (karabinki) Mauser vz. 29 14
carbine Mauser vz. 29 14
nářaďový vůz (wóz sprzętowy) 1
tooltruck 1
chemický vůz (taczanka chemiczna) 1
chemical truck 1
koně (konie) 17
horses 17
soumaři (juczne konie) 2
packhorses 2
protipěchotní miny (miny przeciwpiechotne) 24
antiperssonel mine 24
protitankové miny (miny przeciwpancerne) 60
antitank mine 60
trinitrotoluen (kg) 24
TNT (lb) 53
přepravní čluny T-35 2
carrier boats T-35 2


Zdroje (źródła, sources):
wp39.struktury.net
Rezmer, Waldemar: Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., Warszawa 2010Zákopnicko-plynové družstvo Velitel k 01.09.1939: Zdroj (Źródło): Poznámka (Uwaga):
Pioneer and Gassy Squad of the Commander as of 01.09.1939: Source: Note:
1. švališerský pluk podporučík v záloze Mieczysław Czyhiryn Wojciechowski, Jerzy Staniław: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995 .
1st Light Horse Regiment reserve 2nd lieutenant Mieczysław Czyhiryn . .
2. švališerský pluk ? Milewski, Józef: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993 Milewski uvádí (podaje) zákopnickou četu (pluton pionierów)
2nd Light Horse Regiment ? . From Milewski - pioneer platoon
3. švališerský pluk ? Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 .
3rd Light Horse Regiment ? . .
1. hulánský pluk četař (plutonowy) Wacław Kowalski Bobrowski, Józef: Relacja+list+mapy, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.18/C/11 .
1st Uhlans Regiment sergeant Wacław Kowalski . .
2. hulánský pluk četař (plutonowy) Gabryszewski (Zygmunt?) http://grochowscy.pl/historia/obsada/ .
2nd Uhlans Regiment sergeant Gabryszewski (Zygmunt?) . .
3. hulánský pluk desátník (kapral) Stefan Wilk Stefan Sołtysik, Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września str. 209-311, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 .
3rd Uhlans Regiment corporal Stefan Wilk . .
Hulánský pluk 4 ? 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 7, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
Uhlans 4th Regiment ? . .
5. hulánský pluk ? 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 8, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
5th Uhlans Regiment ? . .
6. hulánský pluk ? Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 .
6th Uhlans Regiment ? . .
7. hulánský pluk desátník (kapral) Achramiej Odziemkowski, Janusz: 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 1989 .
7th Uhlans Regiment corporal Achramiej . .
8. hulánský pluk ? 8 Pułk Ułanów księcia Poniatowskiego, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 11, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
8th Uhlans Regiment ? . .
9. hulánský pluk podporučík jezdectva Edward Romanowski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 .
9th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Edward Romanowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
10. hulánský pluk desátník Stanisław Czarniecki Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Lista obsady 10.p.u. W 1939 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sign. B.I.7a .
10th Uhlans Regiment corporal Stanisław Czarniecki . .
11. hulánský pluk ? Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 .
11th Uhlans Regiment ? . .
12. hulánský pluk ? Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
12th Uhlans Regiment ? . .
13. hulánský pluk ? 13 Pułk Ułanów Wileńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 16, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
13th Uhlans Regiment ? . .
14. hulánský pluk podporučík (v záloze?) Roman Izierski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 Ve Schématizmu 1939 není uveden. Bauer a Polak jej uvádějí jako velitele zákopnické čety.
14th Uhlans Regiment 2nd lieutenant (reserve?) Roman Izierski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 W Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany. Bauer i Polak go podają jako dowódcę plutonu pionierów.
15. hulánský pluk ? Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969 .
15th Uhlans Regiment ? . .
16. hulánský pluk ? Krasucki, Stanisław: 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992 .
16th Uhlans Regiment ? . .
17. hulánský pluk ? Bauer, Piotr: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1994 .
17th Uhlans Regiment ? . .
18. hulánský pluk ? Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1996 .
18th Uhlans Regiment ? . .
19. hulánský pluk ? Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
19th Uhlans Regiment ? . .
20. hulánský pluk ? Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
20th Uhlans Regiment ? . .
21. hulánský pluk ? Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
21st Uhlans Regiment ? . .
22. hulánský pluk ? Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
22nd Uhlans Regiment ? . .
23. hulánský pluk ? 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 26, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013 .
23rd Uhlans Regiment ? . .
25. hulánský pluk ? Błasiński, Jan: 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995; Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 .
25th Uhlans Regiment ? . .
26. hulánský pluk ? Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966 .
26th Uhlans Regiment ? . .
27. hulánský pluk podporučík (v záloze?) Wacław Szypnicki Kowerko, Krzysztof: 27 Pułk Ułanów imienia króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2005 Ve Schématizmu 1939 není uveden
27th Uhlans Regiment 2nd lieutenant (reserve?) Wacław Szypnicki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 W Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany
2. pluk jízdních střelců ? Wojciechowski, Jerzy Staniław: 2 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998 .
2nd Mounted Rifle Regiment ? . .
3. pluk jízdních střelců ? Kostrzewski, Andrzej: 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992 .
3rd Mounted Rifle Regiment ? . .
4. pluk jízdních střelců podporučík v záloze Zygmunt Szwech Gnat-Wieteska, Zbigniew: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995 .
4th Mounted Rifle Regiment reserve 2nd lieutenant Zygmunt Szwech . .
5. pluk jízdních střelců ? Gnat-Wieteska, Zbigniew: 5 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003 .
5th Mounted Rifle Regiment ? . .
6. pluk jízdních střelců ? Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
6th Mounted Rifle Regiment ? . .
7. pluk jízdních střelců ? Tym, Juliusz S.: 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999 .
7th Mounted Rifle Regiment ? . .
8. pluk jízdních střelců ? Gnat-Wieteska, Zbigniew: 8 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1991 .
8th Mounted Rifle Regiment ? . .
9. pluk jízdních střelců ? Gnat-Wieteska, Zbigniew: 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999 .
9th Mounted Rifle Regiment ? . .

Zákopnicko-plynové družstvo jezdeckého pluku [1939-1939] - Organizační schéma. 
Zpracováno a opublikováno se souhlasem autora.
Zdroj: 
 http://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-druzyna-pioniersko-gazowa-1939.html

Organizační schéma.
Zpracováno a opublikováno se souhlasem autora.
Zdroj:
wp39.struktury.net

Zákopnicko-plynové družstvo jezdeckého pluku [1939-1939] - Celtovaný přepravní člun T-35
Zdroj:
 http://pionierzy40pp.dobroni.pl/media/grh,grh-pionierzy-40-pp,1216,1222,308.html

Celtovaný přepravní člun T-35
Zdroj:
pionierzy40pp.dobroni.pl

URL : https://www.valka.cz/Zakopnicko-plynove-druzstvo-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161068#489835Verze : 0
MOD
Velitelem družstva 1. hulánského pluku byl četař Wacław Kowalski.
Zdroj: Bobrowski, Józef: Relacja+list+mapy, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.18/C/11 (str. 7)
Tabulka byla doplněna.
URL : https://www.valka.cz/Zakopnicko-plynove-druzstvo-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161068#528705Verze : 0
MOD
Diskuse
Do tabulky bylo nově vloženo jméno velitele družstva 10. hulánského pluku.
W tabelce zostało uzupełnione imię i nazwisko dowódcy drużyny 10 Pułku Ułanów
URL : https://www.valka.cz/Zakopnicko-plynove-druzstvo-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161068#502617Verze : 0
MOD