Main Menu
User Menu
Základový žlab


Pod úroveň tehdejšího terénu nebo na koruně náspu, byl vyhloubený základový žlab, do kterého pak byla vsazena, zapuštěna nebo založena palisáda nebo byl uložen trám, do kterého byly zapuštěny svislé dřevěné prvky. Tedy sloužil k uchycení palisády nebo jiných dřevěných prvků.


Literatura:


Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L. : 2003. Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.
URL : https://www.valka.cz/Zakladovy-zlab-t53624#199662Verze : 0