Main Menu
User Menu
Reklama

Základna mobilních komunikačních a informačních systémů [2007-2017]

Mobile Communications and Information Systems Base / Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov (ZaMKIS)

     
Název:
Name:
Základna mobilních komunikačních a informačních systémů
Originální název:
Original Name:
Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2007
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací prápor
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2017
Nástupce:
Successor:
Základna nasaditelných KIS
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2007-01.07.2009 Spojovací velitelství
01.07.2009-01.07.2014 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.07.2014-01.07.2017 Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.10.2007-01.07.2017 Ružomberok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2007-01.07.2017 Pobijak, Štefan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2007-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb
01.10.2007-DD.MM.RRRR čata podpory velenia
01.10.2007-DD.MM.RRRR 1. centrum
01.10.2007-DD.MM.RRRR 2. centrum
01.10.2007-DD.MM.RRRR 3. centrum
01.10.2007-DD.MM.RRRR 4. centrum
01.10.2007-DD.MM.RRRR obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-mobilnich-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2007-2017-t65233#307263Verze : 1
MOD
Znak Základne MOKIS priznaný Nariadením ministra obrany SR č. 19/2008.
Základna mobilních komunikačních a informačních systémů [2007-2017] - Základňa mobilných KIS

Základňa mobilných KIS
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-mobilnich-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2007-2017-t65233#307266Verze : 0
MOD
K 30.06.2017 došlo v Základni mobilných KIS na základe Nariadenia náčelníka Generálneho štábu OS SR k reorganizácii vnútorných organizačných štruktúr bez zmeny celkových počtov. Súčasne došlo k 01.07.2017 k premenovaniu útvaru na nový názov - Základňa nasaditeľných KIS.


Zdroj: http://zamkis.mil.sk/71556/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-mobilnich-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2007-2017-t65233#578510Verze : 0
MOD