Main Menu
User Menu

Zajímavý odznak krajanů žijících v USA - 1968

Rok 1968 je památný, ale každý vzpomíná jinak. Oslavu výročí založení Republiky slavil celý národ v dusném objetí sovětských bratrů. Byla vydaná celá řada pamětních mincí, medailí, ale my si připomeneme jeden malý, zdánlivě nepatrný odznak, který je připomínkou, jednak výročí republiky, ale i památkou na Československé legionáře, kteří se o samostatnost naši vlasti zasloužili jistě nejvíce.


Nejde sice o tak zvanou klasickou faleristiku, ale odznak splňuje podmínky viditelné a nositelné dekorace, která je upomínkou jednak na Čs. legie a také na vznik ČSR a v neposlední řadě nám připomíná aktivní práci Čechů, Moravanů a Slováků, kteří v USA již v roce 1918 podporovali I. zahraniční odboj (a to i finančně). V roce 1968 ve spolupráci s vlasteneckou a tělovýchovnou organizací SOKOL byl založen a udělován tento malý, vkusný odznak, jako připomenutí vzniku svobodného státu, ale i připomínka nesvobody po roce 1968.


Na odznaku jsou symbolicky (mimo SSSR) státní symboly USA, Velké Britanie, ČSR a na bílé stuze určující nápis: Č. S. LEGIE. Tyto symboly jsou položeny na obnažený meč, celek je pak zarámovanán do věnce tvořeného listy vavřínu.


Obrazová příloha použita se svolením šťastného majitele pan M. Nedbala.


Poznámka:


V případě, že kdokoliv můžete doplnit další informace, nebo sami vlastníte památky na naše krajany, prosíme o Vaši spolupráci.
URL : https://www.valka.cz/Zajimavy-odznak-krajanu-zijicich-v-USA-1968-t92396#345915Verze : 0