Main Menu
User Menu

Zabezpečovací jednotka základny "general Ricardos" [1986-RRRR]

Services Unit of the Base "General Ricardos"

Unidad de Servicios de la Base "General Ricardos" (USBA)

     
Název:
Name:
Zabezpečovací jednotka základny "general Ricardos"
Originální název:
Original Name:
Unidad de Servicios de la Base "General Ricardos" (USBA)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1986
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.12.2003-DD.MM.RRRR 3. generální subinspekce
Dislokace:
Deployed:
DD.03.1986-DD.MM.RRRR Zaragoza, základna Ricardos

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
www.coleccionesmilitares.com

URL : https://www.valka.cz/Zabezpecovaci-jednotka-zakladny-general-Ricardos-1986-RRRR-t82722#613586Verze : 2
MOD
Pochádza z Jednotky služieb bývalého CIR No 10 ktorý predtým sídlil v mieste kde dnes sídli Brigada kavalérie "Castillejos" a bola vytvorená roku 1998 aby zabezpečovala služby nevzhnutné pre hod základne "Generála Ricardos" v Zaragoze. Táto jednotka nenáleží priamo k Brigáde kavalérie "Castillejos", ale jej teritoriálne podlieha a udržuje s ňou úzky styk, nakoľko zabezpečuje chod základne na ktorej je dislokovaná počas jej pobytu v Španielsku. Úlohou jednotky je poskytovanie potrebných služieb všetkým operačným zložkám brigády, počas ich pobytu a základni. Ako jednotka podporná podlieha teritoriálnemu veleniu v rámci Velenia teritoriálnych služieb vojenského regiónu. Pod jednotku spadajú napríklad sanitárne služby, ubytovacie služby, personálne oddelenie. Ďalej jednotka bezpečnosti základne, jednotka tylová, jednotka údržby a správy budov a zariadení.
Jednotka sídli a spravuje základňu v Zaragoza (Aragon).

zdoj: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa de España
URL : https://www.valka.cz/Zabezpecovaci-jednotka-zakladny-general-Ricardos-1986-RRRR-t82722#303221Verze : 1
MOD