Main Menu
User Menu

ZB-360 (zápalná nádrž)

Zápalné nádrže ZB-360 slúžia k ničeniu drevených stavieb, skladov horľavín a munície, železničných staníc s vozovým parkom, bojovej techniky a iných ľahkozápalných objektov, a tiež živej sily v miestach jej sústredenia , ohňom a tepelným účinkom.


Zápalné nádrže sú najúčinnejšie, keď sa používajú z malých výšok, za suchého počasia a pri teplotách na 0° C.


Zápalné nádrže sa plnia viskóznou ľahkozápalnou zmesou SKS, ktorá má teplotu horenia 1100° až 1300° C. Zápalnou zmesou je naplnené tenkostenné kovové teleso a stabilizátor zápalnej nádrže.


ZB-360 má zápalné púzdro v hlavovej a dnovej časti telesa. Zápalné púzdra sa plnia trhavými náložkami, fosforovými nábojmi a skrutkujú sa do nich zapalovače.


Trhavá náplň ZB-360 sa skladá z tetrilových a tritolových náložek.


Hlavné technické údaje :


Počet ohnisiek s dobou horenia nad 5 min. : 240
Zasiahnutá plocha (m²) : 4000


Rozmery v mm:
Dĺžka nádrže : 2616
Rozpätie stabilizátoru : 500


Hmotnosť v kg :
- naplnenej nádrže : 355
- zápalnej zmesi : 213


Charakteristická doba pádu v s : 2,3
Typ zapaľovača : AVB
Počet zapaľovačov : 2
Počet trhavých náplní : 2
Počet fosforových nábojov : 2
Hmotnosť fosforu v náboji : 3,4 kgZdroj : Let-2-3 Bojové použitie zápalných nádrží letectvom - predpis ČSĽA, Praha, 1979
URL : https://www.valka.cz/ZB-360-zapalna-nadrz-t92999#348173Verze : 0