Main Menu
User Menu
Pôvodne Juhoslavanská rádiostanica RTU100 bola dovezená pravdepodobne iba v niekoľkých exemplároch. Označenie RV100SSB je na obsahovom lístku nalepenom na rádiostanici.
Rádiostanica umožňovala s prídavným dielom aj ďalekopisnú prevádzku. Je určená na montáž do mobilných prostriedkov alebo ako stacionárna. Nešandardne používa pri A3J dolné postranné pásmo LSB (profi stanice používajú horné postranné pásmo USB).
Rozsah: 1,5 - 12 MHz
Modulácie: CW, A3H, A3J, F1
Citlivosť: 0,9 uV
Výkon: 100 W
Napájanie: 220 V alebo 12 V


Má niekto nejaké bližšie poznatky o tejto stanici v ČSLA???


Zdroj: www.radista.info vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/YUG-RV100SSB-t81466#298671Verze : 0
MOD