Main Menu
User Menu

YUG - PTG Končar (tip 401)

RTOP Končar

     
Název:
Name:
Končar
Originální název:
Original Name:
Končar
Kategorie:
Category:
raketový člun
Období výroby:
Production Period:
16.10.1976-DD.11.1980
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
RTOP 401 Rade Končar
RTOP 402 Vlado Četkovič (RTOP 21 Šibenik)
RTOP 403 Ramiz Sadiku
RTOP 404 Hasan Zahirovič-Laca
RTOP 405 Jordan Nikolov Orce
RTOP 406 Ante Banina
Uživatelské státy:
User states:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/YUG-PTG-Koncar-tip-401-t177609#522921Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/RTOP-Koncar-t177609#522921Version : 0
MOD
Koncom 80. rokov 20. storočia bolo rozhodnuté o modernizácii plavidiel. Modernizácia mala zahŕňať náhradu jednej delovej veže (57mm kanón Bofors) PL systémom AK-630 a náhradu striel P-15 Termit za švédske RBS-15. Modernizácia prebiehala v chorvátskom Šibeniku a po vyhlásení nezávislosti Chorvátskej republiky v roku 1991 novovytvorené Chorvátske námorníctvo získalo aj práve modernizovné plavidlo RTOP 402 Vlado Četkovič, ktoré bolo následne premenované na RTOP 21 Šibenik. Zostávajúce lode sa zapojili do občianskej vojny na strane Zväzovej republiky Juhoslávie. V polovici 90. rokov bol do generálnej opravy odoslaný RTOP-403 Ramiz Sadiku, pre nedostatok finančných prostriedkov nebola oprava nikdy dokončená, loď bola zo stavu námorníctva vyradená a odzbrojený a odstrojený trup bol odpredaný do civilného sektora. Po vzniku Čiernej Hory v roku 2006 pripadli zostávajúce 4 jednotky Námorníctvu Čiernej Hory.


V roku 2014 bola podpísaná dohoda medzi Čiernou horou a Keňou o predaji už vyradenej jednotky RTOP 401 Rade Končar pre potreby Kenského námorníctva a v nasledujúcom období sa pripravuje modernizácia (resp. celková prestavba) jednotiek RTOP-405 Jordan Nikolov Orce a RTOP-406 Ante Banino.


Zdroj: www.vijesti.me
URL CZ: https://www.valka.cz/YUG-PTG-Koncar-tip-401-t177609#522922Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/RTOP-Koncar-t177609#522922Version : 0
MOD