Main Menu
User Menu

YUG - M-63 (poľný telefón)

Poljski induktorski telefonski aparat

Poľný telefónny prístroj sytému MB (miestna batéria) slúžil v jednotkách Juhoslávskej armády od začiatku 60-tych rokov. Ako vzor poslúžil americký poľný telefón TA-314.


Napájanie: 2 x 1,5 V (články R20)
Induktor: 125 V /25 Hz
Dosah: po poľnom vedení 30 km


Zdroj: radista.info so súhlasom správcu
URL : https://www.valka.cz/YUG-M-63-polny-telefon-t121361#415597Verze : 0
MOD