Main Menu
User Menu

XXXVI. horský armádní sbor [1941-1945]

XXXVI Mountain Army Corps

XXXVI. Gebirgs-Armeekorps

     
Název:
Name:
XXXVI. horský armádní sbor
Originální název:
Original Name:
XXXVI. Gebirgs-Armeekorps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXVI
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.11.1941-22.06.1942 Armáda Norsko
22.06.1942-08.05.1945 20. horská armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? /

Velitel:
Commander:
18.11.1941-30.11.1941 Feige, Hans (General der Infanterie)
30.11.1941-10.08.1944 Weisenberger, Karl (General der Infanterie)
10.08.1944-08.05.1945 Vogel, Emil Wilhelm (General der Gebirgstruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
18.11.1941-31.10.1943 Hölter, Hermann (Oberst)
01.11.1943-DD.MM.1945 Schmidt, Walter (Oberstleutnant)
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Paumgarten, ? (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.11.1941-DD.01.1945 169. pěší divize
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR 6. pěší divize
DD.02.1942-DD.12.1944 163. pěší divize
DD.08.1942-DD.09.1942 161. pěší divize
01.07.1943-08.05.1945 Dělostřelecké velitelství 109
DD.06.1944-08.05.1945 Tankový oddíl 211
DD.11.1944-DD.12.1944 2. horská divize
18.12.1944-08.05.1945 Tanková brigáda Norsko
DD.12.1944-DD.12.1944 230. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
18.11.1941-08.05.1945 Artillerie-Kommandeur 109
18.11.1941-08.05.1945 Gebirgskorps-Nachrichten-Abteilung 436
18.11.1941-08.05.1945 Korps-Nachschub-Truppen 436
18.11.1941-08.05.1945 Gebirgs-Träger-Bataillon 56
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Generalkommando XXXVI. Gebirgs-Armeekorps
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/XXXVI-horsky-armadni-sbor-1941-1945-t10065#409926Verze : 0
MOD
XXXVI. Gebirgs-Armeekorps
URL : https://www.valka.cz/XXXVI-horsky-armadni-sbor-1941-1945-t10065#30577Verze : 0
MOD
Operace:
Finsko (11/1941 - 09/1944)
Norsko (09/1944 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/XXXVI-horsky-armadni-sbor-1941-1945-t10065#30579Verze : 0
MOD