Main Menu
User Menu

XVII. sjezd KSČ

24. - 28.3.1986


V Praze se konal XVII. sjezd Komunistické strany Československa. Zatímco na posledních sjezdech sovětských komunistů se alespoň částečně projevila změna kursu a tendence přihlédnout k životní realitě, v Praze dalo vedení strany najevo, že nemíní ani o píď vybočit z kolejí, po nichž se komunistický režim v ČSSR pohyboval již 15 let. Generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák uvedl ve svém projevu, že úspěšné plnění úkolů pětiletého plánu vedlo k významnému rozmachu ve všech oblastech společenského, hospodářského a kulturního života a konstatoval, že Československo vstupuje do druhé poloviny 80. let jako ,,konsolidovaný, politicky silný, ekonomicky a sociálně vyspělý stát s vysokou životní a kulturní úrovní lidu". Nové tóny nezazněly ani v té části Husákova projevu, jež byla věnována situaci v Evropě a ve světě. Při hodnocení mezinárodněpolitické situace Husák tvrdě kritizoval západní země, jež prý ve snaze oslabit socialismus a dosáhnout vojensko - strategické převahy pokračují ve zbrojení a stupňují úsilí k militarizaci kosmického prostoru. V programovém dokumentu Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986 - 1990 zdůraznil předseda vlády Lubomír Štrougal, že hlavním úkolem je zavádět do výroby nové technologie na základě moderních poznatků vědy. Dále podtrhl nutnost přizpůsobit systém plánování a řízení požadavkům intenzifikace národního hospodářství. Charakteristická byla reakce řečníků na politické změny v SSSR, prosazované Gorbačovem: všichni k nim zaujali opatrnický a vyčkávací postoj, z něhož čišel příliš špatně tajený odpor. Tak např. Miroslav Válek se sice přimlouval za ,,tvořivou aplikaci myšlenek XXVII. sjezdu KSSS", jedním dechem však dodal, že je nesmíme přejímat mechanicky a varoval, že ,,profesionálním pochybovačům by se nemělo umožnit nasednout do tohoto vlaku". Dále kritizoval, že se ,,ideovým a politickým protivníkům" ponechaly napospas události, ba celá období národních dějin, aby si je přivlastnili, interpretovali je po svém a zneužívali je. Jako obvykle byly veškeré dokumenty jednomyslně schváleny. Nové vedení strany mělo toto složení:Generální tajemník
:
Gustáv Husák


od prosince 1987 Miloš Jakeš
od 24.11.1989 Karel Urbánek

Tajemníci ÚV
:


Mikuláš Beňo (do prosince 1988)
Vasil Bilak (do prosince 1988)
Jan Fojtík (do listopadu 1989)
Miloš Jakeš (do prosince 1987)
František Pitra (do října 1988)
Jindřich Poledník (do dubna 1988)


od března 1987:
Karel Hoffmann (do listopadu 1989)


od ledna 1988:
Jozef Lenárt (do listopadu 1989)


od dubna 1988:
František Hanus (do listopadu 1989)


od června 1989:
Ivan Knotek (do listopadu 1989)
Miroslav Zajíc (do listopadu 1989)


od listopadu 1989:
Otto Liška
Vasil Mohorita
Ondrej Šaling
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133360Verze : 0
Členové předsednictva ÚV:


Vasil Bilak (do prosince 1988)
Peter Colotka (do října 1988)
Karel Hoffmann (do listopadu 1989)
Gustáv Husák (do listopadu 1989)
Alois Indra (do listopadu 1989)
Miloš Jakeš (do listopadu 1989)
Antonín Kapek (do dubna 1988)
Josef Kempný (do prosince 1988)
Josef Korčák (do března 1987)
Jozef Lenárt (do listopadu 1989)
Lubomír Štrougal (do října 1988)


od března 1987


Ladislav Adamec (do listopadu 1989)


od dubna 1988


Jan Fojtík (do listopadu 1989)
Ignác Janák (do listopadu 1989)


od října 1988


Ivan Knotek (do listopadu 1989)
František Pitra (do listopadu 1989)
Miroslav Štěpán (do listopadu 1989)
Karel Urbánek (do listopadu 1989)
Miroslav Zavadil (do listopadu 1989)


od listopadu 1989


Břetislav Benda
Josef Čížek
Miroslav Huščava
Hana Kožešníková
Antonín Mladý
Vasil Mohorita
Valérie Petrincová
Ondrej Šaling
Miroslav Válek
Miroslav Zajíc
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133363Verze : 0
Kandidáti předsednictva ÚV:


Jan Fojtík (do dubna 1988)
Josef Haman (do listopadu 1989)
Vladimír Herman (do listopadu 1989)
Miloslav Hruškovič (do června 1989)
Ignác Janák (do dubna 1988)
František Pitra (do října 1988)


od dubna 1988


Miroslav Zavadil (do října 1988)


od června 1989


Pavol Hrivnák (do listopadu 1989)


od listopadu 1989


Miroslava Němcová
Ondrej Šaling
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133364Verze : 0
Členové ÚV:


Ladislav Adamec
Miroslav Bauer
František Bejvl
Jozef Belokostolský
Mikuláš Beňo
Václav Běžel
Vasil Bilak
gen. Miroslav Blahník
Marie Bobková
Jiří Brückner
Anna Bušinová
Jozef Céza
Peter Colotka
Karol Cserge
Václav Čermák
Zdeněk Češka
Josef Čížek
Otto Čmolík
Václav David
Andrej Demčák
Miloslav Dočkal
Josef Drábek
Marie Drábová
Vlastimil Ehrenberger
Karel Erbes
Jan Fojtík
Mária Garajčeková
Ladislav Gerle
František Graif
Vladimír Hajko
Josef Haman
Dalibor Hanes (do března 1987)
František Hanus
Josef Havlín
Vladimír Herman
Antonín Himl
Zdeněk Hložek
Michal Hocko
Karel Hoffmann
Bohumil Hönig
gen. Václav Horáček
Marie Horáková
Zdeněk Hoření
Miloslav Hruškovič
Gustáv Husák
Miroslav Huščava
Eleonora Hvizdošová
Bohuslav Chňoupek
Alois Indra
Miloš Jakeš
Ignác Janák
Ján Janík
Jaroslav Jenerál
Rudolf Jindrák
Marie Kabrhelová
Antonín Kapek
Josef Kempný
Alexander Kešiar
Jaroslav Klícha
Jiří Klíma
Margita Klimešová
Jarmila Klukanová
Milan Klusák
Josef Korčák
Jan Kozák
Milan Kozák
Hana Kožešníková
Viliam Kožík
Josef Král
Anna Kravarčíková
Zdeněk Krč
Vladimír Krupauer
František Kubeš
Jozef Lenárt
Matej Lúčan
Jan Ludvík
Ladislav Luhový
Jaroslav Máček
Jaroslav Mádl
Miroslav Malý
Miroslav Mamula
Ján Marko
Ludmila Marková
Vlastimil Mertl
Josef Mevald
Antonín Mladý
Karel Mraček
Marie Musílková
Ludmila Muzikářová
Jan Novák
Ladislav Novotný
Antonín Nový
Jaromír Obzina
Jaroslav Ondráček
Vasil Pačuta
Rudolf Peška
Valérie Petrincová
Ludovít Pezlár
Ján Pirč
Vladimír Pirošík
František Pitra
Jindřich Poledník
Karol Pölhös
Svatopluk Potáč
Ján Riško
Rudolf Rohlíček
gen. Karel Rusov
Josef Říman
Eduard Saul
Miroslav Slavík
Zdeněk Snítil
Zbyněk Soják
Viliam Šalgovič
Václav Šípek
Gejza Šlapka
Michal Špak
František Štafa
Michal Štefaňák
Lubomír Štrougal
Jiřina Švorcová
František Tesař
Jaroslav Tesař
Jaroslav Tomašovič
Tomáš Trávníček
Karel Urbánek
gen. Milán Václavík
Vratislav Vajnar
Miroslav Válek
Július Varga
Vladimír Vedra
Marie Zábranská
Miroslav Zavadil
Jan Zelenka


od 5.12.1986


Lumír Hanák
Pavol Hrivnák


od 19.12.1987


Bohumil Urban


od 9.4.1988


Ján Gajdošík
Rudolf Hegenbart
Ivan Knotek
Otto Liška
Vasil Mohorita
Vladimír Pátek
Štefan Rybár
Ondrej Šaling
Miroslav Štěpán
Václav Václavík
Miroslav Zajíc


od 15.6.1989


Miroslava Němcová
Jaromír Žák


od 26.11.1989


Jiřina Bartáčková
Břetislav Benda
Květoslava Kovářová
Mikuláš Litvák
Ján Lukáčik
Zdeněk Němec
Ján Theis
František Tyšer
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133365Verze : 0
Kandidáti ÚV:


Pavol Bahyl
Pavlína Barlová
Jiřina Bartáčková (do 26.11.1989)
Vasil Bejda
Břetislav Benda (do 26.11.1989)
Vladimír Blechta
Miroslav Bochenek
Danuše Bochová
Emílie Čermáková
Valéria Čižmárová
Ján Dragula
Jiří Dundáček
Jana Fajmonová
Vratislav Frk
Josef Gazdica
Rudolf Hronec
Adéla Hynková
Jaroslav Jíša
Pavol Jonáš
Karel Juliš
Josef Jung
Peter Kneppo
Vladimír Kočandrle
Zuzana Kořínková
Michal Kováč
Karel Kovář
Květoslava Kovářová (do 26.11.1989)
Ludmila Křížová
Milan Kubát
Stanislav Kubík
Štefan Kútik
Mikuláš Litvák (do 26.11.1989)
Ján Lukáčik (do 26.11.1989)
Wilibald Lukáš
Ladislav Matoušů
Vasil Mohorita (do 9.4.1988)
Vladimír Mynář
Mária Navrátilová
Miroslava Němcová (do 15.6.1989)
Zdeněk Němec (do 26.11.1989)
Žofia Nenadálová
Jaroslav Pilík
Petr Pišl
Vladimír Poledník
František Poukar
Jiří Purš
Jiřina Radimská
gen. Jozef Remek
Jindřich Řehořek
Miroslav Říha
Marie Skořínská
Vladimír Škoda
Miroslav Španiel
Stanislava Štěchová
Marie Tesáková
Ján Theis (do 26.11.1989)
Miroslav Toman
František Tyšer (do 26.11.1989)
Bohumil Urban (do 19.12.1987)
gen. Miroslav Vacek
Marcela Vokrouhlíková
Miloslav Zíka
Jaromír Žák (do 15.6.1989)
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133366Verze : 0
členové sekretariátu ÚV:


Mikuláš Beňo (do prosince 1988)
Vasil Bilak (do prosince 1988)
Jan Fojtík (do listopadu 1989)
Josef Haman (do dubna 1988)
Zdeněk Hoření (do listopadu 1989)
Gustáv Husák (do prosince 1987)
Miloš Jakeš (do listopadu 1989)
Marie Kabrhelová (do listopadu 1989)
Josef Kempný (do června 1988)
František Pitra (do října 1988)
Jindřich Poledník (do listopadu 1989)


od února 1987


Miroslav Zavadil (do dubna 1988)


od března 1987


Karel Hoffmann (do listopadu 1989)


od dubna 1988


František Hanus (do listopadu 1989)
Jozef Lenárt (do listopadu 1989)
Vasil Mohorita
Miroslav Štěpán (do října 1988)


od října 1988


Josef Mevald
Rudolf Rohlíček (do listopadu 1989)


od června 1989


Ivan Knotek (do listopadu 1989)
Miroslav Zajíc (do listopadu 1989)


od října 1989


Miroslava Němcová


od listopadu 1989


Otto Liška
Ondrej Šaling
Karel Urbánek
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133367Verze : 0
předseda Ústřední kontrolní a revizní komise:


Jaroslav Hajn


členové Ústřední kontrolní a revizní komise:


Jan Bečka
Miloslav Boďa
Antonín Čaš
Ladislav Červený
František Eged
gen. Július Hašana
Jaroslav Hron
Marie Hutterová
Kvetoslav Hyža
Miloslav Charvát
Tibor Jarábek
Marie Jarošová
Jan Jelínek
Josef Kadleček
Vlasta Kašáková
Hana Kortánová
Marta Košťálová
Stanislav Krejčí
Anna Kretová
Augustin Križko
Václav Kurýl
Anna Laurošková
Vincent Magyaricz
Rudolf Mahdalík
Jindřich Mašek
Jaroslav Molek
Jan Motl
Miroslav Müller
Jiří Nikodým
Josef Ondřej
František Ondřich
Anna Oravová
Jiří Pelc
Marie Prágrová
Jiří Procházka
Ladislav Pudil
Jiří Randák
Jan Stejskal
František Šalda
Eva Ševčíková
Štefan Šprocha
Miloslav Štancel
Jaroslav Tlapák
Josef Trmal
Vlasta Truhlíková
Eugen Turzo
Jakub Uher
Josef Valenta
Miroslav Vecker
Zdenka Voslářová
Libuše Zelingerová
Václav Zollpriester
Eva Žídková
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133368Verze : 0
předseda Komise pro kontrolní a revizní činnost KSČ v ČSR:


od listopadu 1988 Miroslav Vecker


členové komise pro kontrolní a revizní činnost KSČ v ČSR:


od listopadu 1988


Miloslav Charvát
Rudolf Mahdalík
Jindřich Mašek
Jan Motl
Jiří Nikodým
Anna Oravová
Jiří Pelc
Květoslava Solničková
Jiří Šindelka
Zdenka Voslářová
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133369Verze : 0
předseda Výboru pro stranickou práci v ČSR:


Karel Urbánek


členové Výboru pro stranickou práci v ČSR:


od října 1988


Václav Běžel
Miloslav Dočkal
Zdeněk Horčík
Marie Hutterová
Josef Kempný
Jaroslav Kopáček
Hana Lagová
Otto Liška
Josef Mevald
Miroslava Němcová
Pavel Pilný
František Pitra
Miroslav Slavík
Václav Šípek
Václav Špejra
Zdenka Tesařová
Václav Václavík
URL : https://www.valka.cz/XVII-sjezd-KSC-t35961#133370Verze : 0