Wünsche, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Wünsche Wünsche
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Wünche
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Výcvikového střediska letectva
- předseda Stálé komise pro vyšetřování leteckých nehod
- Commander of Air Force Training Centre
- Chief of Permanent Comision for Inquiry Air Crash
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Mihule, Josef: "Vzlet zakázán" - Svět křídel Cheb
URL : https://www.valka.cz/Wuensche-Jaroslav-t239642#662611 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Wünsche Wünsche
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Wünsche
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Mihule, Josef: "Vzlet zakázán" - Svět křídel Cheb
URL : https://www.valka.cz/Wuensche-Jaroslav-t239642#662612 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více