Main Menu
User Menu

Woods, Humphrey Reginald

Woods, Humphrey Reginald

     
Příjmení:
Surname:
Woods
Jméno:
Given Name:
Humphrey Reginald
Jméno v originále:
Original Name:
Humphrey Reginald Woods
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.09.1915 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.07.1944 Lingevres, Calvados /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 9. praporu Durhamskej Lahkej pechoty
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.stevenageatwar.com/WW2.html
ww2talk.com
durhamlightinfantry.webs.com
URL : https://www.valka.cz/Woods-Humphrey-Reginald-t165798#499835Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Woods
Jméno:
Given Name:
Humphrey Reginald
Jméno v originále:
Original Name:
Humphrey Reginald Woods
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR škola v Winchester?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královská vojenská akadémia Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.01.1936 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
30.01.1944 kapitán
DD.MM.1942 major
DD.MM.RRRR podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.03.1936-DD.MM.RRRR 2. prapor Královho streleckého zboru
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR 1. prapor Královho streleckého zboru
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota D, 1. prapor Královho streleckého zboru
DD.05.1942-DD.MM.1942 velitel ? praporu Sherwoodskích lestníkov
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR rota D, 1. prapor Královho streleckého zboru
26.07.1943-14.07.1944 velitel 9. praporu Durhamskej Lahkej pechoty
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1941

Vojenský kříž
Military Cross
-

15.10.1942

Vojenský kříž - bar
Military Cross - bar
-

11.03.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
-

Poznámka:
Note:
Plot XV.F.26 Bayeux War Cemetery
Zdroje:
Sources:
https://www.stevenageatwar.com/WW2.html
ww2talk.com
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Woods-Humphrey-Reginald-t165798#499840Verze : 0
MOD
Humphrey sa narodil 15.9.1915. v mladosti bol vychovávaný k službe v armáde a študoval v Winchester a na Královskej vojenskej akaémii v Sandhurst.


Po ukončení štúdiiv januári 1936. je pridelený k 2. praporu Královho streleckého zboru (2nd Battalion of the Kings Royal Rifle Corps) v Aldershot.


V septembri 1936 odchádza s 1. praporom do Burmy ako súčasť tamojších koloniálnych síl.


Po vypuknutí vojny sa pluk presúva na stredný východ. Svoje prevé zranenie získava u Fort Capuzzo, kde sa účastní útoku spolu so svojou rotou D. Rotu vedie po stene pevnosti, pričom exploduje mina a on je zranený.


Spolu s jednotkou sa účastní bojov v púšti a 1.4.1941 dostáva svoj prvý vojensky kríž a je povereným kapitánom.
Druhý krát je zranený u Sidi Rezegh.


Po obdržaní hodnosti majora, vedie krátky čas prapor z Sherwoodských lesníkov? (Sherwood Foresters), v máji 1942.
Po tomto čase sa vracia ku svojej jednotke, ktorá stratila množstvo mužov v bitve u Knightsbridge. Následne vedie jednotku a vyslúži si svoj bar k vojenskému krížu.


23.10.1942 sa účastní prvej bitvy u El Alamein a tu si vyslúži návrh na DSO.


24.10.1942 sa účastní so svojou rotou na čistení minových polí spolu s 44. priskeumným plukom .


Velké množstvo prílušníkov prieskumného pluku bolo pod mínometnou palbou a boli separovaní od zvyšku síl. Humphrey, vedie urýchlene svoju jednotku na pomoc izolovaným silám a spolu so svojou jednotkou zničí 2 stredné delá, 5 protitankových, 4 ťažké kulomety, pričom zničí 15 nepriatelskích vojakov a 75 ich zajme, pričom akcie netrvala ani 15 min. Z atento svoj čin je ihneď ocenený DSO.


Následne, 26.7.1943 je mu zverené velenie 9. praporu Durhamskej lahkej pechoty. K jednotke sa pripája na Sicílii, kde zvádza ťažké boje. Prapor pod jeho velením postupuje desať dní z Catania do Messina. V decembri 1943 sa vracia s praporom do Anglie, aby sat u účastnil príprav na inváziu do Normandie.


6.6.1944 vedie Humphrey svoj prapor pri útoku na pláže Normandie. Všetky úlohy stanovené vylodením boli splnený a následne prapor urputne bojuje 7 dní pri postupe do vnútrozemia. 14.6.1944 blízko Tilly-Sur-Seulles rota postupuje smerom k obci vo vlnách, pričom väčšina dôstojníkov padne al. je zranená ťažkou kulometnou palbou. B rota, ktorá postupuje za rotou A sa dostáva do podobnej pozície.


Humphrey vystupuje zo svojho vozidla a urguje svojich mužov k postupu. Muži sa dávajú na postup, pričom doshujú prvého ciela. Spolu s rotou B postupuje aj Humphrey vedúc svojich mužov.


Následne sa vracia do svojho vozidla a komunikuje cez radio s velením, vtedy nemecká obrana začína s minometnou palbou. Následne je vozidlo zasiahnutá minometným granátom.


Bol pochovaný na vojnovom cintoríne v Bayeux. (15.F.26)https://www.stevenageatwar.com/WW2.html
ww2talk.com
www.london-gazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Woods-Humphrey-Reginald-t165798#499841Verze : 0
MOD