Wood, Walter Bertram

     
Příjmení:
Surname:
Wood Wood
Jméno:
Given Name:
Walter Bertram Walter Bertram
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Bertram "Bert" Wood
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.10.1898 Grimsby, Lincolnshire /
25.10.1898 Grimsby, Lincolnshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.11.1917 Romford, Essex (dnes Greater London) /
11.11.1917 Romford, Essex (present-day Greater London) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. se 13 sestřely [7 sražených do neřízeného pádu (sám), 5 zničených (sám) a 1 zničený v plamenech (sám)]
- zemřel za neznámých příčin, kdy ztratil vědomí za řízením Sopwithu Camel, se kterým narazil do země
- o něm a jeho bratrovi, por. Edwinu Leonardovi, který zemřel 26. září 1917, napsal v roce 1919 John Bygott paměti s názvem Dva vojenští bratři
- english flying ace of WW1 with 13 claims [7 driven out of control (solo), 5 destroyed (solo) and 1 destroyed in flames (solo)]
- died for no apparent reason, when he fainted at the controls of Sopwith Camel, with which he crashed
- he and his brother, 2nd Lt. Edwin Leonard, KIA 26 September 1917, were the subject of a memoir, Two Soldier Brothers by John Bygott
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bertram_Wood
http://www.theaerodrome.com/aces/england/wood3.php
URL : https://www.valka.cz/Wood-Walter-Bertram-t239480#661799 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Wood Wood
Jméno:
Given Name:
Walter Bertram Walter Bertram
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Bertram "Bert" Wood
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR škola sv. Jana, Grimsby
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hullova technická škola (strojírenství)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR St James School, Grimsby
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hull Technical School (engineering)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.06.1916 poručík
01.07.1917 nadporučík (dočas.)
04.06.1916 2nd Lieutenant
01.07.1917 Lieutenant (temp.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1915-04.06.1916 důstojnický výcvikový sbor Uměleckých střelců
04.06.1916-03.03.1917 Hampshirský pluk
03.03.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor (letecký důstojník)
23.04.1917-11.08.1917 29. peruť RFC (pilot)
11.08.1917-11.11.1917 44. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1915-04.06.1916 Officers Training Corps of the Artists Rifles
04.06.1916-03.03.1917 Hampshire Regiment
03.03.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps (flying officer)
23.04.1917-11.08.1917 No. 29 Squadron RFC (pilot)
11.08.1917-11.11.1917 No. 44 Squadron RFC (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bertram_Wood
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Wood-Walter-Bertram-t239480#661812 Verze : 2
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bertram_Wood

18. června 1917, zapálil průzkumný Albatros (3. ze 13); tento střet popsal v článku, který napsal pro stíhací magazín. V tomto výňatku je ukázána jeho agresivní osobnost, tedy muže, který je v případě potřeby schopen střílet na nepřítele pistolí:

...Mířil sem přímo na velitele hlídky.... uslyšel sem slabé bum, bum, bum, a v tu samou chvíli se objevila spousta malých děr na dně mého letadla. Němčour střílel dobře na to, že je 100 yardů daleko.... začal sem točil, převracet se a klesat, dokud sem nebyl za ním.... Dostal sem ho do zaměřovače.. ra, ta, ta, ta. Vypálil sem na něj okolo 20 nábojů... Objevilo se malé světlo v jeho stroji. Huráá! Hoří. Musel sem zasáhnout jeho benzínovou nádrž.
Teď je celý stroj ohnivou koulí. Sklopil to a během klesání z něj odpadávají hořící kousky. Chudák chlap! Doufám, že ho nejdřív zasáhla kulka; ale s tím nic nenadělám....
Sleduju jak dopadl na zem a dívám se po dalších skopčácích, ale na nebi není žádné letadlo; Tak sem svůj stroj nasměroval k domovu, kde mě přivítalo blahopřání a potřásání rukou. "O ano, viděli jsme toho chlapa jít v plamenech k zemi, tak jsme šli domů."
"Někdo chybí," Ptám se.
"O ano, chudák starej C... šel do neřízeného pádu."
"No, teď sem rád, že sem toho mizeru zapálil" Odpověděl sem....
URL : https://www.valka.cz/Wood-Walter-Bertram-t239480#661817 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více