Main Menu
User Menu

Wittman, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Wittman
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Wittman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.11.1868 Plzeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1943 Plzeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wittman-Vaclav-t60647#218588Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wittman
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Wittman
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1881-DD.07.1888 Státní reálné gymnasium, Plzeň
DD.10.1889-DD.06.1891 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1892-DD.05.1892 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.01.1911-DD.08.1911 Sborová důstojnická škola, Praha
DD.08.1911-DD.10.1911 Armádní střelecká škola, Bruck
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1894 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.02.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
07.12.1918 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
10.02.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
31.03.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1921-13.01.1923 Velitel : Pěší pluk 45
13.01.1923-20.02.1924 Velitel : 11. pěší brigáda
20.02.1924-01.10.1925 Velitel : 11. pěší brigáda
01.09.1926-DD.10.1926 Velitel : 6. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1892-DD.11.1892 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího praporu č. 35, Plzeň
DD.11.1892-DD.05.1892 vojenské studium, Praha
DD.05.1892-DD.09.1892 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího praporu č. 35, Plzeň
DD.11.1894-DD.11.1897 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Písek a České Budějovice
DD.11.1897-DD.11.1898 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.11.1898-DD.05.1904 pobočník velitele Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.05.1904-DD.05.1907 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Plzeň
DD.05.1907-DD.05.1909 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.05.1909-DD.12.1910 domobranecký referent posádkového velitelství, Rokycany
DD.12.1910-DD.05.1913 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 33, Stryj
DD.05.1913-DD.07.1914 velitel poddůstojnické školy Zeměbraneckého pěšího pluku č. 33, Stryj
DD.07.1914-DD.08.1914 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 33, východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.05.1915 nemocniční ošetřování
DD.05.1915-DD.08.1915 náčelník štábu velitelství pevnostního úseku, Kraków
DD.08.1915-DD.01.1917 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 33, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.06.1918 velitel praporu Střeleckého pluku č. 33, východoevropské a balkánské válčiště
DD.06.1918-DD.12.1918 důstojník velitelství XVIII. sboru, západoevropské válčiště a přesun
DD.12.1918-DD.06.1919 velitel posádkového velitelství, Plzeň
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel Vojenského inspektorátu, Plzeň
DD.10.1919-DD.11.1920 velitel posádkového velitelství, Plzeň
DD.11.1920-DD.12.1921 zástupce velitele Pěšího pluku 45, Sevluša a Chust
DD.12.1921-DD.01.1923 velitel Pěšího pluku 45, Chust
DD.01.1923-DD.09.1925 velitel Pěší brigády 11, Brno
DD.09.1925-DD.09.1926 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Brně
DD.09.1926-DD.10.1926 zatímní velitel Divise 6, Brno
DD.10.1926-DD.03.1928 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Brně
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1928

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wittman-Vaclav-t60647#385041Verze : 0
MOD