Main Menu
User Menu
Reklama

Wittelsbach, Rupprecht von

     
Příjmení:
Surname:
von Wittelsbach
Jméno:
Given Name:
Rupprecht
Jméno v originále:
Original Name:
Rupprecht von Wittelsbach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Bavorský korunný princ
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.05.1869 Mníchov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.08.1955 Starnberg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ Skupiny armád Rupprecht.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#499714Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Wittelsbach
Jméno:
Given Name:
Rupprecht
Jméno v originále:
Original Name:
Rupprecht von Wittelsbach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukopník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR generálmajor
DD.MM.RRRR generálporučík
DD.MM.RRRR generál jezdectva
DD.MM.RRRR generálplukovník
01.08.1916 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#499715Verze : 0
MOD
Generalfeldmarschall Prinz Rupprecht


Korunný princ Rupprecht, dedič bavorského trónu, sa narodil v roku 1869.
V čase rozpútania 1.svetovej vojny velil nemeckej 6.armáde v Lotrinsku. 14.augusta 1914 francúzska armáda, vedená Ferdinandom Fochom, Augustom Dubailom a Michelom Maunourym pristúpila k obsadeniu Lotrinska. Rupprecht so 6.armádou úspešne odolali ich útoku a presvedčili Helmuntha von Moltkeho, náčelníka generálneho štábu cisárskej nemeckej armády, aby zahájil hlavnú protiofenzívu na konci augusta. Rupprechtovi sa nepodarilo prelomiť francúzsku obranu a na západnom fronte zostal po zvyšok vojny.
V júli 1916 bol princ Rupprecht povýšený na poľného maršála. Vzhľadom na to, že bol z cisárských generálov najkvalifikovanejší, častokrát sa nezhodol s Erichom von Falkenheynom, ktorý nahradil Moltkeho.
Revolučná aktivita po vojne, ktorá v Bavorsku v roku 1919 vyústila do revolúcie, zbavila Rupprechta bavorského trónu.
Princ Rupprecht žil v úzadí až do svojej smrti v roku 1955.
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#5709Verze : 0
Princ Rupprecht (1869-1955).
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#5711Verze : 0