White, Victor Rodney Stokes

     
Příjmení:
Surname:
White White
Jméno:
Given Name:
Victor Rodney Stokes Victor Rodney Stokes
Jméno v originále:
Original Name:
Victor Rodney Stokes White
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1895 Exeter /
DD.MM.1895 Exeter /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1967 Cheltenham /
DD.MM.1967 Cheltenham /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické pozorovatelské eso 1. sv. v. s 6 sestřely [4 zničené (sám), 1 zničený v plamenech (sám) a 1 sražený do neřízeného pádu (sám)]
- zadní střelec Geoffreye Cocka (1 ze 13) a Harryho Luchforda (4 z 24)
- english observer ace of WW1 with 6 claims [4 destroyed (solo), 1 destroyed in flames (solo) and 1 driven out of control (solo)]
- rear gunner of Geoffrey Cock (1 of 13) and Harry Luchford (4 of 24)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/White-Victor-Rodney-Stokes-t239471#661755 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
WhiteWhite
Jméno:
Given Name:
Victor Rodney StokesVictor Rodney Stokes
Jméno v originále:
Original Name:
Victor Rodney Stokes White
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.03.1915 poručík (dočas.)
02.11.1915 poručík
01.08.1917 nadporučík (dočas.)
01.08.1919 nadporučík
14.02.1938 kapitán
21.07.1939 major
30.03.1915 2nd Lieutenant (temp.)
02.11.1915 2nd Lieutenant
01.08.1917 Lieutenant (temp.)
01.08.1919 Flying Officer
14.02.1938 Flight Lieutenant
21.07.1939 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
30.03.1915-28.04.1917 3. prapor, Jihostaffordshírský pluk
28.04.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor (letecký důstojník)
DD.07.1917-DD.MM.1917 45. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
DD.MM.1917-DD.MM.1917 20. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
DD.MM.1917-18.03.1918 pilotní výcvik
13.12.1922-14.02.1938 seznam mužů ve výslužbě
14.02.1938-01.09.1939 důstojnické zálohy RAF
01.09.1939-20.08.1945 pobočka speciálních služeb a administrativy, dobrovolné zálohy RAF
20.08.1945-02.02.1956 záložní důstojníci RAF
30.03.1915-28.04.1917 3rd Battalion, South Staffordshire Regiment
28.04.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps (flying officer)
DD.07.1917-DD.MM.1917 No. 45 Squadron RFC (observer/gunner)
DD.MM.1917-DD.MM.1917 No. 20 Squadron RFC (observer/gunner)
DD.MM.1917-18.03.1918 pilot training
13.12.1922-14.02.1938 retired list
14.02.1938-01.09.1939 Reserve of Royal Air Force Officers
01.09.1939-20.08.1945 Administrative and Special Duties Branch, RAF Volunteer Reserve
20.08.1945-02.02.1956 RAF Reserve of Officers
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/White-Victor-Rodney-Stokes-t239471#661796 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více