Main Menu
User Menu

Weizman, Samuil Gdaljevič

Weizman, Samuil Gdalyevich

Самуил Гдальевич Вейцман

     
Příjmení:
Surname:
Weizman
Jméno:
Given Name:
Samuil Gdaljevič
Jméno v originále:
Original Name:
Самуил Гдальевич Вейцман
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.10.1917 Minsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.07.1993 San Francisco /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupce náčelníka štábu železničních vojsk
- generální inspektor železničních vojsk
- vrchní inženýř a náčelník štábu - zástupce velitele 1. železničního sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- hrdina socialistické práce
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Weizman-Samuil-Gdaljevic-t243559#673163Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Weizman
Jméno:
Given Name:
Samuil Gdaljevič
Jméno v originále:
Original Name:
Самуил Гдальевич Вейцман
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1935-DD.MM.1938 Leningradský automobilový institut
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1938-DD.05.1941 Vojenská přepravní akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.05.1941-18.01.1943 32. samostatný mostní železniční prapor (ženista)
18.01.1943-30.04.1946 32. samostatný mostní železniční prapor (velitel)
DD.08.1953-DD.MM.RRRR 9. železniční brigáda (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. železniční sbor (vrchní inženýr, náčelník štábu - zástupce velitele)
DD.MM.1969-DD.07.1971 generální inspektor železničních vojsk
DD.07.1971-DD.03.1978 zástupce náčelníka štábu železničních vojsk
Vyznamenání:
Awards:

22.02.1942

Medaile Za bojové zásluhy /1938-1943/
Medal for Combat Merit /1938-1943/
Медаль За боевые заслуги
-

17.07.1943

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

21.07.1943

Medaile Za bojové zásluhy /1943-1991/
Medal for Combat Merit /1943-1991/
Медаль За боевые заслуги
-

05.11.1943

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

05.11.1943

Titul hrdina socialistické práce a Zlatá medaile srp a kladivo
Title Hero of Socialist Labor and Gold Medal Sicle and Hammer
Звание Героя Социалистического Труда и Золотая Медаль Серп и Молот
za mimořádné organizační dovednosti při opravách železnice a mostů v letech 1941-1943

01.05.1944

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

09.06.1945

Medaile Za dobytí Královce
Medal for Capture of Koenigsberg
Медаль За взятие Кенигсберга
-

14.06.1945

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.1947

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

DD.MM.1958

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1965

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1968

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1970

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina
Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin
Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
-

DD.MM.1975

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

DD.MM.1978

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

06.04.1985

Řád vlastenecké války 1. stupně /1985-1991/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1985-1991/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.1985

Jubilejní medaile 40. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 40th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1988

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR
Medal Veteran of Armed Forces of USSR
Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za bojové zásluhy /1943-1991/
Medal for Combat Merit /1943-1991/
Медаль За боевые заслуги
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bezúhonnou službu - 1. stupeň
Medal for Irreproachable Service - 1st Class
Медаль За безупречную службу I степени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Weizman-Samuil-Gdaljevic-t243559#673167Verze : 1
MOD