Main Menu
User Menu

Watson, John Bernard Robert

Watson, John Bernard Robert

     
Příjmení:
Surname:
Watson
Jméno:
Given Name:
John Bernard Robert
Jméno v originále:
Original Name:
John Bernard Robert Watson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.01.1917 ?, Scarborough, Yorkshire
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.04.2011 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 3. čaty A roty 13. parašutistického praporu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.pegasusarchive.org
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org
https://www.paradata.org.uk/people/john-b-r-watson

URL : https://www.valka.cz/Watson-John-Bernard-Robert-t169459#506989Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Watson
Jméno:
Given Name:
John Bernard Robert
Jméno v originále:
Original Name:
John Bernard Robert Watson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
12.07.1943-23.07.1943 Parašutistický kurz RAF Ringway
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
14.07.1941 poručík
23.11.1946 kapitán
14.01.1953 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1939-DD.MM.1941 Lahká pechota Vojvodu z Cornallu
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Juholancashireský pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel ? čaty 2/4. prapor Juholancashireského pluku
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR velitel roty náhrada Parašutistického pluku a výsadkových sil
DD.MM.RRRR-06.06.1944 velitel 3. čaty roty A 13. parašutistického praporu
06.06.1944-DD.MM.RRRR zástupca velitela roty A 13. parašutistického praporu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel roty A 13. parašutistického praporu
DD.MM.1946-DD.MM.1950 velitel roty Západoyorskireský pluk
DD.MM.1950-DD.MM.1953 Adjutant 1. prapor Západoyorskireský pluk
DD.MM.1953-DD.MM.1954 velitel ? roty 2. prapor Parašutistického pluku
DD.MM.1954-DD.MM.1957 štábny dôstojník Pešieho a dôstojníckeho vzdušného prepravného krídla, Armádneho výcvikového centra pre vzdušnú prepravu a vývoj
DD.MM.1957-DD.MM.1958 velitel ? roty 1. prapor Západoyorskireský pluk
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

12.04.1945

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Medaile Za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.2005

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu (1918)
General Service Medal (1918)
with clasp / so sponou Canal zone

Poznámka:
Note:
služobné ćíslo: 237916
Zdroje:
Sources:
www.pegasusarchive.org
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org
https://www.paradata.org.uk/people/john-b-r-watson
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
https://en.ww2awards.com/person/46448

URL : https://www.valka.cz/Watson-John-Bernard-Robert-t169459#506991Verze : 0
MOD
John Bernard Robert Watson sa narodil v Scarborough, Yorkshire. Do armády vstupuje v roku 1939 a začína slúžiť u Lahkej pechoty Vojvodu z Cornallu (Duke of Cornwall's Light Infantry) a u tejto jednotky slúži do roku 1941 kedy je prevelený k Juholancashireskému pluku (The South Lancashire Regiment).


Ju s jeho 2/4. praporom sa konvertuje na parašutistický prapor. Absolvuje parašutistický kurz od 12.7. do 23.7. 1944 na RAF Ringway. Prapor je transformovaný na 13. parašutistický prapor a spolu s nim sa účastní výsadku v Normandii ako velitel 3. čaty roty A. Keďže pri výsadku si zástupca velitela roty kpt. Ainsworth zlomil nohu zaujíma jeho miesto.


Počas operácie v Ardenách už velí A rote a 3.1.1945 vedie útok na obec Bure v Belgii. Jeho rota ihneď sa dostala pod ťažkú palbu z mínometov, kulometov a delostrelectva, ktoré spôsobili ťažké straty. Viedol rotu do útoku a organizoval obranu a postupne vytlačil nepriatela z obce. Jeho energia a správanie šli za hranice povinností a bez jeho prispenia by útok bol zlyhal. Za toto je ocenený vojenským krížom.


Následne s jednotkou sa účastní prechodu cez Rýn 24.3.1945 a postupu na Baltické more.


Po návrate do Británie v septembri 1945 sa stáva sa majorom.


V 1946 je pridelený k Západoyorskireskému pkuku (The West Yorkshire Regiment (Prince of Wales Own)).


V rokoch 1950-1953 je adjutantom 1. praporu Západoyorkshireského pluku sprvu v Rakúsku neskôr v zone Suezu. Tu v rokoch 1953-1954 velí rote 2. Praporu parašutistického praporu.


Od 1954 do 1957 je štábnym dôstojníkom Pešieho a dôstojníckeho vzdušného prepravného krídla, Armádneho výcvikového centra pre vzdušnú prepravu a vývoj (Infantry and Officer Commanding Airportability Wing, Army Air Transport Training & Development Centre (AATDC)).


Jeho posledným pôsobiskom je v rokoch 1957-1958 velitel roty Západoyorskireského pluku a roku 1958 odchádza do výslužby.www.pegasusarchive.org
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org
https://www.paradata.org.uk/people/john-b-r-watson

Watson, John Bernard Robert - dôstojníci a poddôstojníci roty A 13. parašutistického praporu na fotke spodný rad 3 zlava

dôstojníci a poddôstojníci roty A 13. parašutistického praporu na fotke spodný rad 3 zlava
URL : https://www.valka.cz/Watson-John-Bernard-Robert-t169459#506992Verze : 0
MOD