Warman, Clive Wilson

     
Příjmení:
Surname:
Warman Warman
Jméno:
Given Name:
Clive Wilson Clive Wilson
Jméno v originále:
Original Name:
Clive Wilson Warman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.05.1892 Norfolk /
30.05.1892 Norfolk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.05.1919 Londýn /
12.05.1919 London /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 1. perutě CAF - flight commander of No. 1 Squadron CAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- americké letecké eso a ničitel balónů 1. sv. v. s 12 sestřely [10 zničených (9 sám, 1 sdílel) a 2 sražené do neřízeného pádu (sám)], z toho 2 balóny [zničen (sám)]
- jediný Američan, který byl během 1. světové války vyznamenán Řádem za vynikající službu (DSO)
- zemřel na následky letecké nehody ve věku nedožitých 27 let
- american flying ace and balloons buster of WW1 with 12 claims [10 destroyed (9 solo, 1 shared) and 2 driven out of control (solo)], thereof 2 balloons [destroyed (solo)]
- only American, who was during WW1 awarded Distinguished Service Order (DSO)
- died of wounds received in air crash at age of nearly 27
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Wilson_Warman
https://www.theaerodrome.com/aces/usa/warman.php
URL : https://www.valka.cz/Warman-Clive-Wilson-t237206#655653 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Warman Warman
Jméno:
Given Name:
Clive Wilson Clive Wilson
Jméno v originále:
Original Name:
Clive Wilson Warman
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
05.09.1914-DD.MM.1916 Kanadská lehká pěchota Princezny Patricie
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.RRRR-13.06.1917 instruktor
16.06.1917-22.08.1917 23. peruť RFC (pilot)
22.08.1917-DD.MM.1918 hospitalizace
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR ministerstvo letectví, Londýn
DD.MM.RRRR-08.05.1919 1. peruť CAF (velitel letky)
05.09.1914-DD.MM.1916 Princess Patricia's Canadian Light Infantry
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.RRRR-13.06.1917 instructor
16.06.1917-22.08.1917 No. 23 Squadron RFC (pilot)
22.08.1917-DD.MM.1918 hospitalisation
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR War Ministry, London
DD.MM.RRRR-08.05.1919 No. 1 Squadron CAF (flight commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Wilson_Warman
http://www.theaerodrome.com/aces/usa/warman.php
URL : https://www.valka.cz/Warman-Clive-Wilson-t237206#655659 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více