Main Menu
User Menu

WHO - Světová zdravotnická organizace

World Health Organization

Český název :
Czech name :
Světová zdravotnická organizace
Anglický název :
English name :
World Health Organization
Francouzský název :
French name :
L’Organisation mondiale de la santé
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
WHO
Datum vzniku :
Establishment :
07.04.1948
Sídlo :
Seat of the organization:
Ženeva, Švýcarsko / Geneva, Switzerland
Počet členů :
Membership:
193
Typ organizace :
Type of organization :
Organizace OSN / Specialized United Nations agency
Instituce :
Institutions :
Světové zdravotnické shromáždění / World Health Assembly
Výkonná rada a sekretariát, / Executive Board and Constitution
Generální ředitel / Director-General
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-
Zdroje:
https://www.who.int/
https://en.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/WHO-Svetova-zdravotnicka-organizace-t78096#287813Verze : 0