Main Menu
User Menu

Vzdušný úřad [RRRR-RRRR]

Air Office / Vzdušný úrad

     
Název:
Name:
Vzdušný úřad
Originální název:
Original Name:
Vzdušný úrad
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bratislava, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-04.11.1940 Smutný, Július (Podplukovník)
04.11.1940-DD.MM.RRRR Pulanich, Anton (Generál II. triedy)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.osveta.mil.sk/data/files/3381.pdf
URL : https://www.valka.cz/Vzdusny-urad-RRRR-RRRR-t179808#527908Verze : 0
MOD