Main Menu
User Menu

Vyznamenání za vojenskou službu

Military Service Cross

Wehrdienstzeichen

     
Název:
Name:
Vyznamenání za vojenskou službu
Název v originále:
Original Name:
Wehrdienstzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.07.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Kříž I. třídy
Kříž II. třídy
Kříž III. třídy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka Freiher von Roman: Östtereichisches Ordenshandbuch 3 Band ( 1979)
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-vojenskou-sluzbu-t113501#396094Verze : 1
     
Název:
Name:
Spolkové vojsko - služební vyznamenání I.třída za 25.let služby
Název v originále:
Original Name:
Wehrdienstzeichen I.Klasse 25 Jahre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Kříž za 25 let se stuhou
Klenot:
Badge:
Kříž I. třídy má podobu zlatého, černě smaltovaného kříže se zlatým orámováním. Na střed kříže je naložen orel státního znaku 2. republiky Rakousko.


Revers:
Zadní strana je nesmaltovaná, jemně zrněna. Středový kruhový medailon s číslicí: „25“.


V horní části kříže je typické podkovovité ouško se závěsným prstencem k zavěšení na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka Freiher von Roman: Östtereichisches Ordenshandbuch 3 Band (1979)
Alexander A. Marko: Auszeichungen der Österreichisch
Ungarischen Monarchie und der Zwischenkriegszeit (Preiskatalog 1997)
www.sammlerecke.at
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-vojenskou-sluzbu-t113501#411850Verze : 0
     
Název:
Name:
Spolkové vojsko - služební vyznamenání II.třída za 15.let služby
Název v originále:
Original Name:
Wehrdienstzeichen II.Klasse 15 Jahre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.07.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Služební kříž za 15 let služby se stuhou
Klenot:
Badge:
Kříž II. třídy má podobu stříbrného, černě smaltovaného kříže se stříbrným orámováním. Na střed kříže je naložen orel státního znaku 2. rakouské republiky Rakousko.

Revers:
Zadní strana je nesmaltovaná, jemně zrněná a střední medailon nese číslici: "15".

V horní části kříže je typické podkovovité ouško se závěsným prstencem k zavěšení na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka Freiher von Roman: Östtereichisches Ordenshandbuch 3 Band (1979)
Alexander A. Marko: Auszeichungen der Österreichisch
Ungarischen Monarchie und der Zwischenkriegszeit (Preiskatalog 1997)
www.sammlerecke.at
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-vojenskou-sluzbu-t113501#411851Verze : 0
     
Název:
Name:
Spolkové vojsko - služební vyznamenání III.třída za 5.let služby
Název v originále:
Original Name:
Wehrdienstzeichen III. Klasse 5 Jahre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.07.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Sl. kříž za 5.let služby
Klenot:
Badge:
Kříž se nejvíce podobá klasickému Rakousko-Uherskému služebnímu kříži. V ploše je kříž jemně zrněný a větší středový kulatý medailon nesoucí orla státního znaku 2. republiky Rakousko. Kříž není smaltován.

Revers:
Zadní plocha kříže není na rozdíl od kříže I. a II. třídy zrněná. Plocha dekorace je hladká a ve středovém medailonu je číslice: "5".

V horní části kříže je typické podkovovité ouško se závěsným prstencem k zavěšení na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka Freiher von Roman: Östtereichisches Ordenshandbuch 3 Band (1979)
Alexander A. Marko: Auszeichungen der Österreichisch
Ungarischen Monarchie und der Zwischenkriegszeit (Preiskatalog 1997)
www.sammlerecke.at
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-vojenskou-sluzbu-t113501#411852Verze : 0
Spolkové vojsko - služební vyznamenání (kříže)
Bundesheer-Dienstzeichen
Neutrální Rakousko obranu své země chápalo, a i v dnešních dnes chápe, jako prvořadou povinnost každého občana země. Navazuje na tradice císařského Rakouska i 1. Rakouské republiky, i když je zde snaha o jisté odlišení tradice je zachovaná i v dělení a vnější podobě dekorací. V tomto případě je kříž určen k viditelnému ocenění služby a nošení na stejnokroji všem vojákům rakouské spolkové armády.
Vlastní dekorace se člení do tří stupňů:
- 1. Kříž I. třídy za 25 služebních let
- 2. Kříž II. třídy za 15 služebních let
- 3. Kříž III. třídy za 5 služebních let.
Kříže se předával v klasické etuji potažené červeným papírem a vyložena imitaci rudého sametu.
Literatura:
Procházka Freiher von Roman: Östtereichisches Ordenshandbuch 3 Band (1979)
Alexander A. Marko: Auszeichungen der Österreichisch
Ungarischen Monarchie und der Zwischenkriegszeit (Preiskatalog 1997)
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-vojenskou-sluzbu-t113501#396096Verze : 1
Služební vyznamenání II. třídy
Wehrdienstzeichen 2. Klasse (15 Jahre).
Kříže se předával v klasické etuji potažené modrým papírem a vyložení imitaci modrého sametu.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-vojenskou-sluzbu-t113501#396099Verze : 1
Popis dekorace III..třídy.
Wehrdienstzeichen 3. Klasse (5 Jahre).
Kříže přebíral vyznamenaný voják v bíle papírové krabičce.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-vojenskou-sluzbu-t113501#396100Verze : 1