Main Menu
User Menu

Vyznamenání hodnostních skupin Velké Británie

Vyznamenání udělovaná v rámci hodnostních skupin Velké Británie


Odměnou za odvedenou činnost týkající se dějin monarchie jsou řády a vyznamenání. Získat je může, i nečlen této hodnostní skupiny. Vyznamenání a řády jsou přizpůsobeny pro potřeby fora.valka.cz, jakožto součást zatraktivnění psaní článků a faktografických příspěvků.
Dělí se na:
Společná vyznamenání - podmínky viz. níže.
Armádní vyznamenání - články a faktog.příspěvky na téma britské armády
Námořní vyznamenání - články a faktog.příspěvky na téma britského námořnictva
Letecká vyznamenání - články a faktog.příspěvky na téma britského letectva


O udělení rozhoduje velitel hodnostní skupiny na základě nominací všech registrovaných členů fora války.cz.


Udělená vyznamenání a řády lze odebrat za porušování pravidel fora či celého serveru či za nevhodné chování na foru jako formu kázeňského trestu.


Vysoká vyznamenání:


Victoria Cross (VC)
nejvyšší vyznamenání britské hodnostní skupiny se uděluje za mimořádné zásluhy o hodnostní skupinu Velké Británie a za dlouhodobý faktografický přínos na foru valky.cz . Uděluje se pouze členům vojenských složek VB.


Distinguished Service Order (DSO)
uděluje za mimořádné zásluhy o hodnostní skupinu Velké Británie na foru valky.cz, či jako pátý nejvyšší stupeň armády, námořnictva a letectva za články/příspěvky překovávající dvojnásobně rozsah definovaný pro nejvyšší stupeň resortních vyznamenání.


Order of St.John
Uděluje se za dlouhodobý přínos v sekci osobnosti Velké Británie


George Cross (GC)
za dlouhodobý přínos k britské historii ve 21. a 20. století


Order of British Empire (GBE)
za dlouhodobý přínos k britské historii ve 19. a 18. století


Order of Merit (OM)
za dlouhodobý přínos k britské historii v 17. a 16. století


Order of the Bath (GCB)
za dlouhodobý přínos k britské historii do 16.století. století


Colony Star (CS)
za články/příspěvky k britským akcím souvisejícími s britskými koloniemi


Defence Medal (DM)
Za články/příspěvky týkající se britské pozemní, námořní a letecké techniky


British Empire Meda (BEM)
Uděluje se zapřípěvky/články o osobnostech Velké Británie (do konce 19. století)


George Medal (GM)
Uděluje se zapřípěvky/články o osobnostech Velké Británie (od 20. století – mimo obou světových válek)


Cornation Medal
Uděluje se za přípěvky/články o osobnostech Velké Británie


The 1914-18 Star
Uděluje se za články/příspěvky o britských akcích/jednotkách/osobnostech v době 1. světové války


War Medal 1939-45
Uděluje se za články/příspěvky o britských akcích/jednotkách/osobnostech v době 2. světové války
Královská armáda


Military Cross (MC)
Military Medal (MM)
Imperial Service Order (ISO)
Imperial Service Medal (ISM)


Královské námořnictvo


Conspicuous Gallantry Cross (CGC)
Sea Gallantry Medal (SGM)
Distinguished Service Cross (DSC)
Distinguished Service Medal (DSM)


Královské letectvo


Distinguished Flying Cross (DFC)
Distinguished Flying Medal (DFM)
Air Force Cross (AFC)
Air Force Medal (AFM)


Pamětní medaile Královského letectva


Volunteer Reserves Service Medal (VRSM) - za roční členství v hodnostní skupině a nejméně dva faktografické příspěvky
Long Service & Good Conduct Medal (LSGCM) - za pětileté členství v hodnostní skupině
Golden Jubilee Medal (GJM) - za desetileté členství v hodnostní skupině
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-hodnostnich-skupin-Velke-Britanie-t47747#186921Verze : 0
MOD