Vyznamenání červeného kříže

     
Název:
Name:
Vyznamenání červeného kříže Red Cross Decorations
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
Medaile čestného člena
Vyznamenání za zásluhy
Členská medaile
Medaile zvláštního člena
Medaile doživotního člena
Honorary Membership Medal
Merit Decoration
Membership Medal
Special Membership Medal
Life Membership Medal
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#427886 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile čestného člena Red Cross Honorary Membership Medal
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#427887 Verze : 0
     
Název:
Name:
Členská medaile Red Cross Membership Medal
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#427888 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile zvláštního člena Red Cross Special Membership Medal
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#427889 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile doživotního člena Red Cross Life Membership Medal
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#427890 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile doživotního člena Red Cross Life Membership Medal
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#427891 Verze : 0
Mandžuské medaile Červeného kříže teoreticky můžeme považovat za zcela samostatné dekorace. Hovoříme však o „loutkovém „ státě, kde o všem rozhodovalo velení Kvantunské armády. Společnost Mandžuského Červeného kříže byla vlastně jen pobočka Společnosti Japonské. Dekorace jsou až na malé odchylky totožné s Japonskými. Jistě i proto stručné pojednání a popis řadíme do tohoto tématického okruhu .


Řády a medaile Společnosti Červeného kříže Mandžuska .


Vlastní dekorace byly založeny l. října 1938 a také dle japonského vzoru bylo povoleno nošení na vojenském stejnokroji. Výtvarné řešení řádu i medailí vychází z koncepce Japonských dekorací Společnosti. Stanovy či statut, způsob nošení, udělování to vše je jen opis japonských směrnic a nařízení .


Řádový odznak Mandžuské ho Červeného kříže je na první pohled tvarově stejný jako řád Japonský. Jde o stejný kříž ,který je vyroben ze stříbra. Kříž může být i zlacený. V tomto případě je však kříž smaltovaný transparentní červeným smaltem kterým jsou jasně a zřetelně vidět linky či zdobení kříže. Mezi rameny kříže zde jsou ještě krátké paprsky, které jsou žlutě smaltované. Na kulatém středním medailonu ,který je bíle smaltovaný je zobrazen Červený křížek a zelené větvičky .


Na zadní straně ,která je stříbrná ( nesmaltovaná ) je rozložen nápis :


Kang-Teh 5 rok -10 měsíc – 1.den ( l.říjen 1938 )Medaile členů Červeného kříže :


Jde opět o medaili, která má v průměru 30 mm. Na přední straně medaile je oficielní znak ( křížek ) Červeného kříže. Křížek je v horní části medaile. Po stranách jsou dvě větvičky s kvítky a listy .


Na zadní straně medaile je nápis (hieroglyfy ) :


Kang-Teh 5 rok -10 měsíc -1.den
Společnost Červeného kříže Mandžukuo ( Mandžusko ) .


STUHA :


Stuha pro všechny dekorace je stejná. Jde o hedvábnou, 38 mm širokou stuhu se základní červenou barvou. Stuha má dva 2,5 mm žluté proužky. (viz obrázek ) proužky. Stuha pro ženy se nosila na dámské stuze .Literatura je totožná s úvodním článkem .
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#329567 Verze : 0

Diskuse

Japonský Červený kříž známý svoji vzornou organizací a péči o raněné a nemocné vojáky , který pod patronaci císaře do dnešních dnů se těší vážnosti některé dekorace přesto neumíme správně zařadit . Jako ukázku je zde k dispozici kříž Červeného kříže MANDŽUSKO , který přebírá typickou bílou barvu kříže Japonského , ale přední středový medailon je charakteristický právě a jen pro Madžusko . Zadní medailon je také charakteristický pro dekoraci Mandžuska ( hieroglyfy )
Další obrázek je dekorace Červeného kříže z období války rusko-japonské 1904-1905 .


Motiv Japonského Červeného kříže byl využit i jako námět na zhotovení pamětní brože .
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-cerveneho-krize-t126081#335137 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více