Main Menu
User Menu

Vyznamenání Zpravodajského společenství Spojených Států

United States Intelligence Community Awards

Zpravodajské společenství Spojených Států (United States Intelligence Community) je federace 16 různých zpravodajských agentur pracujících nezávisle na sobě: DIA, NGA, NRO, NSA, INSCOM, ONI, 25 AF, MCIA, CGI, I&A, CIA, INR, TFI, NSI, IB (FBI), OICI. Její ředitel podléhá přímo prezidentovi USA.
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568664Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568664Version : 0
     
Název:
Name:
Národní Zpravodajský Kříž
Název v originále:
Original Name:
National Intelligence Cross
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568665Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568665Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile Národního Zpravodajství za Hrdinství
Název v originále:
Original Name:
National Intelligence Medal for Valor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568666Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568666Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile Národního Zpravodajství za Vynikající Službu
Název v originále:
Original Name:
National Intelligence Distinguished Service Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.08.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568667Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568667Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile Národního Zpravodajství za Službu Vedoucího odboru
Název v originále:
Original Name:
National Intelligence Superior Service Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568669Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568669Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile Reformy Národního Zpravodajství
Název v originále:
Original Name:
National Intelligence Reform Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.05.2007
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.2010
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568670Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568670Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile Národního Zpravodajství za Dosažení Skvělých Výkonů
Název v originále:
Original Name:
National Intelligence Exceptional Achievement Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2012
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Klopový odznak / Lapel Badge
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568671Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568671Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile Národního Zpravodajství za Vynikající Službu Veřejnosti
Název v originále:
Original Name:
National Intelligence Distinguished Public Service Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.10.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zpravodajskeho-spolecenstvi-Spojenych-Statu-t198190#568672Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/United-States-Intelligence-Community-Awards-t198190#568672Version : 0